Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene). Maksprisen for barnehage fra 01.01.2023 er kr. 3 000,- per måned.

Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 598.825,- kroner i året, får automatisk innvilget gratis kjernetid (20 timer i uken), for barnehagebarn som er to år eller eldre. Ordningen gjelder også barn med utsatt skolestart. Fra august 2022 er inntektsgrensen for å få innvilget gratis kjernetid 598.825,- kroner.

Søk om redusert betaling

Dersom det er aktuelt å søke om redusert foreldrebetaling, må vedlagte skjema fylles ut og underskrives sammen med nødvendig dokumentasjon. Søknaden sendes kommunens postmottak eller barnehagens leder innen 10 dager etter at tilbud om barnehageplass er akseptert (eller så snart selvangivelse for forrige år foreligger).

Søknadsskjema

Hver familie må fylle ut vedlagte skjema som dokumentasjon på inntekt. I skjemaet må dere dokumentere husstandens økonomiske situasjon.

Skjema for inntektsdokumentasjon (PDF, 408KB)

Hver familie trenger bare å sende én søknad, selvom dere har flere barn i barnehage. Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent. Dere må søke på nytt hvert år.

Vedlegg til søknaden:

  • Kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass

Dokumentasjon kan sendes til postmottak i Grue kommune eller leveres leder i barnehagen.

Hvor ofte må det søkes?

Det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.

Ordningen med redusert foreldrebetaling er innført i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehage.