Motorkjøretøy

Det er generelle regler som gjelder for bruk av motorkjøretøy på vassdrag, så såfremt det ikke finnes lokale forskrifter. 

Alle som er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må ha båtførerbevis.

Vannscooter

Det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.
Denne teksten er hentet fra regjeringen.no:
Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere, ha båtførerbevis.

I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde. Flere kommuner har også fastsatt lokale fartsgrenser i eget sjøområde. Slike fartsgrenser gjelder for alle typer fartøy, også for vannscooter.  Enkelte nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende har dessuten også lokale regler om bruk av vannscootere.

Lokale regler

Forbud i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har en lokal forskrift som forbyr bruk av vannscooter og lignende fartøy. For vassdrag som omhandler både Grue og Kongsvinger vil det derfor kun være tiltatt å kjøre vannscooter og lignende fartøy på den delen av vassdraget som tilhører Grue kommune.

Tillatt i Grue

Grue kommune har ikke lokal forskrift som forbyr bruk av vannscootere og lignende fartøy.

Bruk av motorfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Skasen, Røgden, Rotbergsjøen og Frysjøen. På Vesle-Skasen er største tillatte hastighet 4 knop. På Rotbergsjøen og Frysjøen er kun elektrisk motor tillatt.

Se for øvrig Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4, tredje ledd

Vis hensyn

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn ved bruk av motorkjøretøy på vannet! Vær forsiktig og avpass farten etter forholdene.