Prosjektet ble virkeliggjort i kjølvannet av storflommen i Grue 1995. Nye Gruetunet er bygget som takk til Grues befolkning som stilte opp på dugnad for å redde sitt kommunesenter, Kirkenær.

Bedrifter som Løvenskiold Vækerø AS, H-Profil AS, Luxo AS og Kirkenær Handelsstand m.fl. stilte nærmere en million kroner til et fellesformål som kunne komme hele kommunen til gode.

Stor dugnadsinnsats

Bygdefolket tok imot utfordringen og bygget Nye Gruetunet, vel vitende om at det ville bli krevd mange tusen dugnadstimer og frivillig innsats. Anlegget fikk en sluttverdi på omkring ti millioner kroner, og kommer i dag hele Grue til gode.

Forutsetningen var at prosjektet ble igangsatt omgående, og det ble det! Basert på skriftlige løfter om stor dugnadsinnsats fra bygdefolket til gjennomføringen av byggearbeidene samt arkitekttegninger og teknisk/økonomisk støtte fra kommunen, gikk man omgående i gang, ikke minst for å forsøke å bygge videre på den enestående fellesskapsfølelsen flomkampen ga som et verdifullt tilleggsresultat i bygda vår.

To byggetrinn

Byggingen ble delt i to byggetrinn. I første byggetrinn ble amfiet, dansebane/utstillingshall, kiosk-, service- og toalettbygg ferdigstilt.

I andre byggetrinn ble restaurantbygget ferdigstilt, et servicebygg med ulike utleielokaler og restaurantdel.

Dans- og kulturaktivitetsanlegget ble innviet 3. juni 2000 med ca. 4.000 personer tilstede.

Furulund

Bygdas første storstue, Furulund, ble tatt i bruk i 1896 der rådhuset og skolekomplekset ligger i dag.

A/L Furulund vedtok å gå inn i dette prosjektet med sin andelskapital etter salget av Furulundhytta ved Frysjøen.

Formålet med det nye kulturanlegget på Gruetunet var å få et sted der det i fellesskap kunne feires alt fra 17. mai til dansetilstelninger, slektsstevner, teater og annen familieunderholdning, bryllup, utstillinger, friluftskonserter og så videre.