Under Finngskogdagene blir Republikken Finnskogen proklamert og løsrevet fra kongeriket Norge med egen regjering og styringsverk noen dager.

Finnskogens uavhengighet markeres disse dagene med distriktets særegne skogfinske kulturtradisjoner. Disse tradisjonene har utviklet seg etter innvandringen fra Finland på 1600-tallet.

Et attraktivt sted å bo og besøke

Målsetningen med Finnskogdagene er å spre kunnskap om skogfinsk kultur og føre tradisjonene videre. Finnskogdagene skal bidra til å utvikle Finnskogen til å bli enda mer attraktiv for fastboende og besøkende. Det er et mål å arbeide for økt bosetning på Grue Finnskog og Finnskogen for øvrig.

Under Finnskogdagene kommer mange hundre besøkende fra flere land til Svullrya i Grue Finnskog. Finland er representert med sin ambassadør i Norge under Finnskogdagene.

Skogfinsk seminar

Finnetunet på SvullryaI forbindelse med Finnskogdagene 2019 inviterer Grue kommune alle kommuner i Norge med skogfinsk innvandring og bosetting til et skogfinsk seminar den 11. juli. Tema for seminaret vil være skogfinsk historie og kultur og hvordan innvandring, integrering og kulturmangfold over tid kan skape bærekraftig utvikling og vekst.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner seminaret. Statsråd Bent Høie deltar på vegne av regjeringen og vil holde et foredrag om Norges forpliktelse overfor den nasjonale minoriteten skogfinner.

Semiaret er for inviterte gjester.

Spillet om innvandrerne

«Spillet om innvandrerne» av Merete Wiger settes opp som utendørs teater hvert år under Finnskogdagene. Første gang var i 1992. Det er «Det primitive teater» som står for oppsetningen.

Spillet følger to finske par som kom til Grue Finnskog i 1624 og viser historien fram til i dag. Spillet skildrer skogfinnenes innvandring og historie. Folkegruppen ble utsatt for diskriminering, misbruk og utnytting, og de ble møtt med forakt og motstand. Spillet gir en mulighet til identifisering, fellesskap og trygghet.

Foto: May Gullikstad og Grue kommune