Folkehelseundersøkelsen 2023

I vår gjennomfører Innlandet fylkeskommune en folkehelseundersøkelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelsen starter 10. mai og vil være tilgjengelig i tre uker.

Les mer på Innlandet fylkeskommune sine sider 


Eldre informajson


Dokumentet er en del av faktagrunnlaget for planstrategien i kommunen

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven § 7-1 og § 10-1.

Oversikt 2020

Denne oversikten er utarbeidet av administrasjonen i løpet av 2020 og følger opp arbeidet i det forrige oversiktsdokumentet om folkehelsen i Grue 2016 som ble klargjort før behandling av planstrategien i 2016.

Folkehelsefaktorer

Oversiktsdokumentet presenterer fakta med sammenligninger for utviklingen av viktige faktorer knyttet til folkehelsen i Grue. Fakta og oversikter er i hovedsak hentet fra SSB (Kostra), Kommunehelsa Statistikkbank, Fylkesstatistikk fra Hedmark 2017, Ungdataundersøkelsen og Skoleporten.

Noen oversikter som kunne ha vært interessante å vise i dokumentet er ikke mulig pga liten populasjon i kommunen når det gjelder enkelte problemstillinger.

Til slutt i dokumentet gis en kort oppsummering av hovedutfordringer og forslag til strategier og tiltak som kan vurderes i behandlingen av Planstrategien.

Fra dokumentets forord i 2020.

Les rapporten

Hele rapporten kan du lese her (PDF, 2MB)