Regjeringen ønsker bred involvering fra de unge selv, frivillig sektor og det offentlige.

Frist for innspill er 20.desember 2023.

Mer informasjon finner du på regjeringen.no