Fellingsrapport rådyr 2022

Grue kommune ber om at grunneiere/valdansvarlige som ikke har levert fellingsrapport på sine rådyrvald for 2022, gjør det snarest. Det kan registreres direkte på Hjorteviltregistret ved å logge inn som valdansvarlig, eller du kan sende e-post til Paul Arne Hansen-Gaard

Viltpåkjørsel

Ved viltpåkjørsel ring 02800

Dette gjør du:

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp. Om nødvendig, ring 113.
  3. Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant (bruk viltulykkesbånd).
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.
  5. Oppsøk lege dersom du har smerter i hode/nakke etter ulykken.

Bestandsplaner på elg og hjort

Søknad om godkjenning av bestandsplaner på elg og hjort må sendes innen 1. mai.

Søknaden skal inneholde:

  • Opplysninger om hvilke art søknaden gjelder
  • Kart som tydelig viser grenser for bestandsplanområdet
  • Oversikt over alle valdene som inngår i bestandsplanområdet
  • Oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet
  • Underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet, og navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift for representanter for bestandsplanområdet.

Jakttid på elg i Norge og Grue er 25. september til 23. desember.

Kontaktperson er: Kristen A. Madshus