Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner i hele landet som vil jobbe på nye måter med bærekraftig steds- og næringsutvikling. Dette for å skape gode steder som bidrar til en tryggere og mer bærekraftig fremtid for innbyggerne. Programmet er utviklet av DOGA og Nordic Edge.

Programmet tilbyr de utvalgte kommunene kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i konkrete utfordringer og snu dem til muligheter og nyskaping. Arbeidet i Gnist-programmet skal baseres på lokale behov og ressurser, og kommunene må jobbe på tvers av sektorer og fag, internt og eksternt. Kommunene oppfordres til å inngå samarbeid med ulike aktører i lokasamfunnet, som frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Gnist-programmet skal komplettere, forsterke og realisere eksisterende initiativ og planer i kommunene, men også bidra til å iverksette nye utviklingsprosjekter.

Grue var en av totalt 23 kommuner som søkte om å få bli med i Gnist i år. 10 gikk videre til en «finale», hvor Grue sammen med Averøy, Andøy, Kragrø og Sarpsborg ble valgt som GNIST-kommuner. Utfordringer som områdesatsinger, bylogistikk, boligbygging, sentrumsutvikling og transport er blant temaene som kommunene har søkt om bistand til.
Grue kommune har søkt om deltagelse i Gnist for å få hjelp til å utvikle Kirkenær slik at stedet blir attraktivt både for næringsaktørene og de som bor her. Det er ønskelig å ta  utgangspunkt i disse problemstillingene:

  • Hvordan kan investeringer som er gjort i lokalmiljøet justeres for å gi mer tilbake til de som bor der?
  • Hvordan kan man få til positive synergier og redusere konfliktnivået ved å se på både industriens- og lokalbefolkningens ulike behov?
  • Hvordan får vi til samarbeid om innovativ utvikling av sentrum der beboernes behov står i fokus når de viktigste beslutningstakerne sitter rundt bordet?

Gjennom Gnist-programmet vil Grue blant annet få:

  • Tilgang til kompetanse og nettverk som er viktig for å finne gode løsninger for en framtidsrettet og bærekraftig stedsutvikling på Kirkenær.
  • Oppmerksomhet, mobilisering og engasjement rundt viktige utfordringer i kommunesenteret.
  • Synlighet nasjonalt og internasjonalt.
  • Oversikt over potensielle ressurser lokalt, regionalt og nasjonalt som kan bidra med kompetanse og bidra til gjennomføring av løsninger.
  • Kunnskaps- og erfaringsdeling med kommuner og regioner med lignende utfordringer.