Informasjon om sammenslåingen av NAV kontorene i Solør

sammen

Fra 01.09.23 vil NAV Grue, Åsnes og Våler bli slått sammen til et felles NAV kontor, NAV Solør. Fra denne datoen vil besøksadressen være Stormarkedet på Flisa (3. etasje), Kaffegata 23.

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å avholde planlagte samtaler i den kommunen de bor. Det arbeides for tiden med å finne lokaler til dette formålet.

Frem til 01.09.23 vil NAV kontorene i Grue, Flisa og Våler være åpne som i dag i nåværende lokaler.

Mer info rundt åpningstider for det nye NAV kontoret vil komme når 01.09.23 nærmer seg.

Har du spørsmål vedrørende det nye NAV kontoret kan du ta kontakt med ditt nåværende NAV kontor.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke