Innhold på siden

Kontakt

Familieteamet
Kontakt Tine M. Hytjan
Telefon: 458 76 567  
E-post: familieteam@grue.kommune.no

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Soltun
Finnskogveien 133
2260 Kirkenær

Familieteam i Grue

Familieteamet er et tverrfaglig team som jobber med hele familien for å styrke foreldrene som de aller viktigste og beste personene for barna sine.

Familie holder sammen

I familieteam deltar familien selv aktivt i å utarbeide målsettinger som gjør at man sammen finner de beste løsningene for familiens utfordringer. Dette kan gjøres i familieteam alene, eller i samarbeid med andre tjenester dersom familien ønsker dette.

Det er barnet som er i fokus, og familieteamet er en "støttefunksjon" til det beste for barnet.

Det er gratis å bruke familieteamet, som er åpent for alle type henvendelser. Familieteamet er disponibelt for familier med barn fra 0-23 år, og for gravide. Tjenesten har en lav terskel inn og responstiden er kort.

Kontakt oss

Nina Bergsløkken og Tine Hytjan i Familieteamet
Foreldre kan ta direkte kontakt med familieteamet i Grue. Andre tjenester kan ta kontakt etter samtykke fra foreldrene. Ungdommer kan også be om hjelp på egenhånd.

Teamet består av sosionom Nina Bergsløkken (til venstre) helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier Tine Hytjan.

Hjelp og veiledning

Familieteamet kan blant annet hjelpe deg med, eller veilede deg videre til:

  • Samtaletilbud
  • Foreldreveiledning 
  • Veiledning i hjemmet
  • Foreldrestøttene kurs
  • Utfordringer i forhold til samspill og grensesetting
  • Hjelp til samarbeid med andre tjenester
  • Hjelp i vanskelige livssituasjoner
  • Pårørendearbeid med fokus på barn og ungdom i familien ved sykdom

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke