I familieteam deltar familien selv aktivt i å utarbeide målsettinger som gjør at man sammen finner de beste løsningene for familiens utfordringer. Dette kan gjøres i familieteam alene, eller i samarbeid med andre tjenester dersom familien ønsker dette.

Det er barnet som er i fokus, og familieteamet er en "støttefunksjon" til det beste for barnet.

Det er gratis å bruke familieteamet, som er åpent for alle type henvendelser. Familieteamet er disponibelt for familier med barn fra 0-23 år, og for gravide. Tjenesten har en lav terskel inn og responstiden er kort.

Kontakt oss

Familieteam GrueForeldre kan ta direkte kontakt med familieteamet i Grue. Andre tjenester kan ta kontakt etter samtykke fra foreldrene. Ungdommer kan også be om hjelp på egenhånd.

Teamet består av sosionom Nina Bergsløkken (til venstre) helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier Tine Hytjan.

Hjelp og veiledning

Familieteamet kan blant annet hjelpe deg med, eller veilede deg videre til:

  • Samtaletilbud
  • Foreldreveiledning 
  • Veiledning i hjemmet
  • Foreldrestøttene kurs
  • Utfordringer i forhold til samspill og grensesetting
  • Hjelp til samarbeid med andre tjenester
  • Hjelp i vanskelige livssituasjoner
  • Pårørendearbeid med fokus på barn og ungdom i familien ved sykdom