Næring i Grue

Grue kommune har et allsidig og variert næringsliv. Grue er kåret blant de aller beste kommunene i Innlandet å drive næring i flere år på rad av NHO kommune NM. I 2024 var Grue nest best i Innlandet. Det finnes betydelige bedrifter innen industriproduksjon, varehandel, , salg, service, bioenergi, jord og skogbruk.

Utbygging av fiber i Grue

Det er over 95 % av husstandene i Grue som har tilgang til fiber. I hovedsak er det Telenor som har bygget ut infrastruktur, men Eidsiva Bredbånd har noe fiber på Grinder; Kirkenær og Namnå og Telia AB forsyner Finnskogtoppen med fiber. Ønsker du fiber er det mulig å kontakte en av disse aktørene eller en operatør som leier linjer av Telenor eller Eidsiva Bredbånd. Se linker nedenfor.

Les mer: Utbygging av fiber på Grue vestside

Etablere virksomhet

Grue kommune ønsker  nye og etablerte bedrifter velkommen. Har du planer om å starte egen bedrift? Eller har du firma, og vurderer å flytte? Her er det tilrettelagt for nybygg og du vil oppleve å finne stabil, god arbeidskraft og lokalt samarbeid.
Ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Gjems på mobil 918 66 236.


Du finner også nyttig informasjon på nettsiden for næringslivet i Kongsvingerregionen:
Næringsweb for Kongsvingerregionen

Næringslivet i Grue

Mye av næringslivet i Grue er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter.  De store, steinfrie jordbruksarealene langs Glomma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon. Grue er blant de to største potetkommunene i landet. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS er Nord-Europas største innen sin bransje. Sammen med kvalitetsprodukter fra de store skogene og det øvrige landbruket, gir dette grunnlaget for flere hundre arbeidsplasser innen videreforedling. Sagbruksvirksomhet, treimpregnering, lamellproduksjon og overflatebehandling av tre er eksempler på dette. Solør Bioenergi AS er ledende i landet på produksjon av bioenergi, slik som fjernvarme, pellets og briketter. 

Industri, bygg og anlegg, varehandel, transport, salg og service, jord- og skogbruk og kommunal tjenesteyting er de største næringene i Grue.

Kontaktinformasjon

Haakon Gjems, næringsrådgiver
Mobil: 918 66 236

For landbruksrelatert næring, kontakt Enhet for landbruk og teknikk (landbrukskontoret)
Telefon: 62 94 20 00