Hvordan søke

Søknad om tillatelse til tiltak.
Saksbehandlingstid: 3-8 uker for "kurante" byggesaker.

Hva gjør kommunen

Etter innsending/levering av korrekt utfylte søknadspapirer, behandles søknaden i kommunens byggesaksavdeling. Krever søknaden i tillegg behandling etter annet lovverk, vil tiltakshaver bli orientert om dette så raskt som mulig.

Digital byggesøknad

Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning:

Digitale løsninger for byggesøknader

Byggesaker og ferdigattester

Når du har søkt om bygging av bolig, hytte, garasje, tilbygg, driftsbygning m.v., trenger vi beskjed når arbeidet blir igangsatt og når bygningen/bygningsdelen tas i bruk.

Husk at alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Det er ikke tillatt å ta i bruk bygning eller bygningsdel før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt.

Aktuelt regelverk

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter med veiledning: Teknisk forskrift, forskrift for saksbehandling og forskrift for godkjenning av foretak. Dessuten gjeldende plangrunnlag: Kommuneplan og reguleringsplan.

Gebyrer

Her finner du gebyrregulativ for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven (PDF, 639KB)