Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00 
Send e-post til postmottak

Finner du feil eller mangler i kartet?
Du bør ha dokumentasjon på at dine forslag til rettelser er riktige.
Send e-post til postmottak

Tekniske kart

Kommunen har flere digitale karttjenester. Her finner du en oversikt over alle med en kort forklaring.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i disse kartene.

Arealplaner, situasjonskart, gårdskart

Teknisk webkart inneholder en god del funksjonalitet. Benytt denne hvis du skal finne hvilke arealplaner som gjelder, du trenger situasjonskart, gårdskart m.m.

Gårdskart

NIBIO Gårdskart viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Det er ikke et eget kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder.

  • Gårds- og bruksnummer hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag.
  • Eiendomsgrenser for den/de eiendommene man søker på hentes fra Matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet, vil være synlig i gårdskart samme dag.

Hvem eier eiendommen

Statens Kartverk har nettløsningen Se eiendom for å vise informasjon fra Matrikkelen og Grunnboken. Matrikkelen er den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser og Grunnboken inneholder tinglyste eiere og rettigheter. Ved å identifisere deg via id-porten kan du gjøre oppslag i Grunnboken i nettløsningen for å hente ut mer informasjon, både om din eiendom og andres.

Kjøp kartdata

Ambita leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Ambita har spisskompetanse på eiendomsdata, komplekse integrasjoner og åpne plattformer. Tjenestene kan for eksempel benyttes i forbindelse med boligsalg eller byggeprosjekter.

Eiendomsinformasjon i Norge (betalingstjeneste)

Se Norge fra lufta

Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet. Her er også historiske flybilder, slik at du kan se hvordan huset eller tettstedet ditt har utviklet seg.

3D kart

Hele sørlige Innlandet er kartlagt i 3D visning. 3-D kartet åpner du med en egen knapp inne i det tekniske webkartet.

Fiks gata mi

Her kan du melde inn feil eller mangler som gjelder veien / vegen der du bor. Sakene behandles fortløpende.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken