Lengde

Tjurastien informasjonstavleTjurastien har mange kulturminner. Stien er ca. 4 km én vei, den starter ved Gardsjøen naturreservat og ender ved Tørmoen (Tjura Skytterhus). Følg merkingen. 

Parkering

Parkering ved Tjuratorget og/eller ved Tørmoen. Store deler av stien går langs Tjuraåa. Det er informasjonsskilt langs stien som forteller litt om møller, sagbruk- og kraftverk som en gang ga mange arbeidsplasser.

Rasteplass

Tjurastien: kart og oversiktDet er krakker langs stien, her kan du nyte stillheten langs åa eller la deg begeistre av strie stryk. 

Tjura er kulturminne

Tjuraåa var opprinnelig bygdesentrum i Grue kommune. Her lå distriktes første kraftverk, og langs åa var det smie, flere sagbruk, møller, vadmelsstampe med mange arbeidsplasser og et levende samfunn.

Langs Tjuraåa kan du se flere ruiner etter denne industrien. Det er satt opp informasjonstavler langs stien som gir et godt innblikk i all virksomheten langs åa.

I kulturminnerapporten "Sterk som en okse" (PDF, 6MB) kan du lese mer om Tjuras rike historie.