Flomfare 2023

Statsforvalteren i Innlandet har bedt kommunene forberede seg på flom Informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet

Det gjennomføres årlig befaring av verken og tekniske installasjoner fra både kommunen og tilsynskomiteer bestående av grunneiere. Dette er utført også i år, og har ikke avdekket noen kritiske feil på selve verken, demninger eller pumpestasjoner. 

Kommunen har i tillegg nylig revidert beredskapsplanen for flom, og enhetene har nå nylig fått i oppdrag å gå gjennom sine beredskapsplaner med tanke på å være beredt. I sammenheng med dette tar vi også kontakt med aktuelle steder som kan bistå oss om det blir nødvendig å evakuere innbyggere for eksempel fra helsetunet. 

Fra ordfører Rune
"Vi holder publikum fortløpende informert med ny informasjon"

Her kan man finne mer informasjon om flomfare: varsom.no 

Vakttelefon flom i Grue: 40416864
 

Vedlikehold av verkene

Bønder og grunneiere langs Glomma har avgitt grunn til verken. De har ansvar for å følge med på vegetasjon og skjøtsel på egne områder. Det er også oppnevnt tilsynskomitéer som har ansvar for å følge med på sine roder av verken. 
Grue bondelag og tilsynskomitéene har jevnlig dugnader og jobber kontinuerlig med skjøtsel av verkene. Dette er at arbeid som pågår hele tiden, og som aldri blir helt «ferdig». Grue har hele 23 km med verker, det er blant de lengste i landet.

Verker i Grue:

  • Stemsrud og Floksenga
  • Kirkenær
  • Grinder
  • Holmen/Godtland
  • Sorka
  • Gunnarsrudsjøen

Les mer: NVE’s instruks for tilsyn av flomverk og steinsatte skråninger (PDF, 9MB) (pdf)

Kongshov strategisk viktig

Pumpestasjonen på Kongshov er strategisk plassert for å ivareta bebyggelse og industri på Kirkenær. Anlegget ivaretar verdier for mange millioner. 
Fordi Kongshov er samfunnsmessig viktig, har NVE sammen med Grue kommune renovert hele stasjonen de seneste årene.

Følger med på elva

Enhet for samfunn følger fortløpende med på vannstanden for å gjøre nødvendige grep. Sammen med tilsynskomiteene langs flomverken sjekker også enheten verkene for eventuelle mangler og skader som kan ha oppstått i løpet av vinteren. Enheten benytter også båt på Glomma for å oppdage mulige skader fra elvesiden.

Flomutstatt kommune

flom kart 2018Med sin beliggenhet er Grue en flomutsatt kommune. I 1995 rant Glomma over sine bredder og skapte flere kritiske situasjoner. Kommunesenteret Kirkenær sto i fare for å bli oversvømt, men bygdefolket stilte på dugnad og reddet sentrum.

Flommen i 1995 var nesten på nivå med en 200 års-flom. I etterkant av flommen ble flomverkene i kommunen ytterligere forsterket og forbedret og er i dag dimensjonert for en 400 års-flom.

Flommen i 2018 var større enn flommen i 1966, men veldig få ble berørt av flommen i 2018 (bildet).

Det viser at arbeidet som har vært gjort over flere år, nytter. I 1966 ble det store skader på industri- og boligområder.

Aktuelle nettsider

Nedenfor er tips til nettsider som kommunen bruker for å danne seg et bilde av hva som kan komme av vannføring og flom.

  • Glb.no Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen lenger nord i Glommadalføret. Bruk Elverum og Stai. Vannet bruker ca et døgn fra Elverum til Grue.
  • Sildre.nve.no er en tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no.
  • Senorge.no viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme