Enhet for landbruk og teknikk har vært aktive og søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Innlandet og NVE.

ved verkenI vår ble det mulig å søke på skjønnsmidler for flomreduserende tiltak fra Innlandet Fylkeskommune. Ett kriterie var at tiltakene kunne iverksettes raskt. Grue kommune søkte og mottok kr 1 025 000,- fra disse skjønnsmidlene, forteller avdelingsleder samfunn Siv B. Thorshaug (bildet).

Det er Ivar Hoff (bildet) og Dag Haugen som er Grue kommunes fagpersoner på flom.

Flere tiltak iverksatt

For disse midlene vil det bli kjøpt inn fyllestativ for sandsekker, 15.000 sandsekker, en del fiberduk, plast, snører og spader. I tillegg vil Grinder og Stemsrud pumpestasjoner få utført nødvendig vedlikehold.

Thorhaug forteller at Tom Brauter og deltagere på «Inn på Tunet» har tatt utfordringen med å lage fyllestativer for sandsekker. 

De responderte positivt og vi syntes det er ekstra hyggelig at disse stativene faktisk er laget lokalt her på Kirkenær, sier hun.

Tilskudd fra NVE

Grue kommune søkte også NVE om tilskudd til vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak langs Glomma i fjor sommer. 

I juni 2020 fikk vi innvilget kr 6,7 millioner til tiltaket. Det er verken langs Silvatnet/Grinder/Stemsrud som vil nyte godt av dette tilskuddet, forteller Thorshaug.
gravemaskin arbeidI tillegg har NVE reparerte flomverken på Stemsrud (se bildet) i løpet av mai til en kostnad av ca. 1 million.

Utbedringer ved Skulstad

Enhet for landbruk og teknikk har også sendt inn søknad til NVE om store utbedringer ved Skulstad.

Disse midlene vil komme i tillegg til de kr 8,7 millionene som vi allerede har fått, forklarerThorshaug.