Arbeidet pågår ved Stemsrud-verken, der hvor Glomma er dypest. NVE Anlegg forsterker verken på Glomma-siden. På en strekke på ca. 400 meter skal det kjøres på over 5000 kubikk med masse.

gravemaskin arbeidHer har elva forandret seg gjennom mange år. Det har resultert i setningsskader og utglidninger.

Nå kjører lastebilene i skytteltrafikk med opptil 90 lass om dagen. Det sørger for at den forsterkede verken blir godt «stappet».

Undersøker verken fra båt

Hvert år tar Enhet for landbruk og teknikk en tur i båt for å undersøke verken fra vannet. De ser etter felt med skader og utglidninger. Første tur med båt på Glomma ble gjennomført i 2008 og siden har dette blitt gjort hvert år.

Ivar Hoff og Dag Haugen kjører sammen. De har stor lokalkunnskap og vet hva vannmassene kan gjøre med verken. Båtturen dokumenteres med bilder. I dialog med NVE avgjøres det hva som skal gjøres av utbedringer og arbeid.

Utbedringen av Stemstrud-verken har pågått siden 30. april og fortsetter til ca. 15. mai (oppdraget ble fullført 13. mai).

Bilder fra arbeidet

På bildene: Ivar Saur i NVE Anlegg, Svein Brodahl i Svein Brodahl Grusforretning og Ivar Hoff i Grue kommune