Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon: 94 00 34 04
(telefontid 10.00 - 14.00)

Korttidsavdelingen Grue sykehjem
mobil 482 02 455 (vakttelefon)

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)
Telefon 62 94 21 87

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
(telefontid kl. 09.00-14.00)

E-post: post@grue.kommune.no

Besøksadresse
Grue helsetun:

Finnskogveien 139
2260 Kirkenær

Finn adressen med GPS:
N6705470 Ø669292

Sykehjem og heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Her finner du kontaktinformasjon til Grue sykehjem og våre heldøgns omsorgsboliger.

Helse og omsorg

Grue sykehjem

Sykehjemmet bruker «Min livshistorie» i arbeidet med personer med demens. Livshistorien er en fortelling om livet som pasienten har levd. Å kjenne alle pasientene sin bakgrunn, historie og verdier er en viktig del av personsentrert omsorg.

Se video om arbeidet fra Grue sykehjem:

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Våre boliger

Våre heldøgns omsorgsboliger består av 30 leiligheter fordelt på tre avdelinger. Leilighetene er ca. 50 m2 store.
Leilighetene leies av kommunen, og det betales husleie. Det finnes ulike servicepakker som kan bestilles etter behov.

Beboeren er hjemmeboende i leiligheten og tjenesten ytes ut fra enkeltvedtak. Tjenesten er døgnbemannet og enheten har tilsynslege.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Se informasjon om å søke helse- og omsorgstjenester her
For priser, se Betaling for helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke