Grue sykehjem

Sykehjemmet bruker «Min livshistorie» i arbeidet med personer med demens. Livshistorien er en fortelling om livet som pasienten har levd. Å kjenne alle pasientene sin bakgrunn, historie og verdier er en viktig del av personsentrert omsorg.

Se video om arbeidet fra Grue sykehjem:

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Våre boliger

Våre heldøgns omsorgsboliger består av 30 leiligheter fordelt på tre avdelinger. Leilighetene er ca. 50 m2 store.
Leilighetene leies av kommunen, og det betales husleie. Det finnes ulike servicepakker som kan bestilles etter behov.

Beboeren er hjemmeboende i leiligheten og tjenesten ytes ut fra enkeltvedtak. Tjenesten er døgnbemannet og enheten har tilsynslege.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Se informasjon om å søke helse- og omsorgstjenester her
For priser, se Betaling for helse- og omsorgstjenester