Sesongen for å måle radon er fra midten av oktober til midten av april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden. Det finnes en rekke firmaer som tilbyr måleutstyr. Vi anbefaler at du selv kontakter flere ulike firmaer for å sammenligne pris og tilbud. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner å få målt boligen din.

Alle bør måle radon

Du bør måle radon uansett hvor du bor i landet. Omtrent hele Norge er radonutsatt, og du kan finne for høye radonnivåer i boliger nesten hvor som helst. Vi anbefaler alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen.

Økt risiko for lungekreft

Radon er en gass som dannes i berggrunnen. Den siver inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter. Når du puster inn luft som inneholder radon, avgir dette stråling til lungene. Over tid kan dette føre til lungekreft. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

Så lavt som mulig

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig. Du bør gjøre tiltak når nivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3). Radonnivået skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3. Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, finnes det gode og effektive tiltak.

Slik måler du radon

Det er enkelt og billig å måle radon. Det trenger ikke å koste mer enn 400-600 kroner, og målingen gjør du selv.
Måleutstyret skal settes i et oppholdsrom, for eksempel i en bokhylle, og skal stå på samme sted i minst to måneder for å gi sikker informasjon.

Du kan måle radon med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er uansett den samme, både når det gjelder plassering og måleperiode.

  • Måleutstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Ta kontakt med flere firmaer for å sammenligne pris og tilbud.
  • Det er viktig at du måler radon i minst to måneder for å få et sikkert resultat. Radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke.
  • Leier du ut en bolig, har du plikt til å dokumentere radonnivået. Du må gjøre tiltak hvis det viser seg at nivået er for høyt.