Flomsteinen ved Grøset ble avduket 3. august 1996, med påskriften: Bygdefolkets kamp mot storflommen i Glomma 1.-6. juni 1995. 7 tusen m3 stein, 300 tusen sekker sand.

Steinen viser ulike flomhøyder: 1789 Storofsen, 1995 Vesleofsen, 1675, 1916, 1850, 1934, 1966 og 1967.

Om flommen

Storflommen (Vesleofsen) i 1995 satte Grue på Norgeskartet. I en vannvittig dramatisk pinsehøydtid ble det lagt ned utallige timer med innsats for å redde Kirkenær fra flommen.

Også på Sorknesgrenda, Holmen/Godtland , Øvre Grue og ved Grinder var det til tider kritisk, men det var ved Gruetjernet på Kirkenær det var mest kritisk. Det var også Gruetjernet som fikk størst mediaoppslag. Tv-selskaper rigget opp satelittsendere i tilfelle det skulle gå galt, de ventet på en eventuell naturkatastrofe, men den gamle verken holdt stand. I stedet ble sendingene preget av umenneskelige prestasjoner. Den innsatsviljen som ble vist fra Gruetjernet hadde trolig verdi for bragdene andre steder i bygda også.

Kort sammendrag

En uke i månedsskiftet mai/juni 1995 kjempet Grues innbyggere en tapper kamp mot vannmassene.

Mandag 29. mai kom det signaler om at en storflom i Glomma var i gjære.

Tirsdag og onsdag steg vannet som følge av regn og tordenvær.
Heimevernets mannskaper ble kalt inn og frivillige ble etterlyst over radio.

Torsdag brast hovedverken ved Gruetjernet som beskyttet kommunesenteret Kirkenær mot flom, og det så svært kritisk ut.

Det ble etablert sandsekk-plasser på to steder og dumpere gikk i skytteltrafikk for å tette hullet i verken.

Fredag og lørdag fortsatte vannet å stige, og lensmannen beordret full evakuering av Kirkenærområdet.

Produksjon av sandsekker og påfylling av masse fortsatte med 1000 frivillige hjelpere som jobbet på spreng.

Flommen nådde høyeste punkt ved Grøset lørdag kl. 17.00.

Søndag og mandag sank vannet, men det oppsto lekkasjer og kritiske tilstander flere steder langs verken.

Tirsdag ble evakueringen opphevet og siste offisielle måling ved Grøset viste at vannet hadde sunket med 2 meter siden flomtoppen.

Den enorme dugnadsinnsatsen, det unike samarbeidet og "aldri-gi-opp-holdningen", gjorde at naturkreftene måtte gi tapt ved Gruetjernsverken.

Tiltak etter flommen

Siden flommen 1995 har sentrale myndighet jobbet for å utbedre og forsterke flomverkene mot Glomma ved Kirkenær. Arbeidene ble satt i gang siste halvdel av 2000. Anlegget var ferdig oktober 2002 og verken er nå sikret mot 400-årsflom.