Sikre gjenstander

Sikre og flytte gjenstander bort fra utsatte steder.

 • Forbered deg på å måtte flytte dine verdisaker ut fra kjeller og evt. skaffe deg en pumpe. 
 • Har du båt, biler, campingvogn eller andre verdisaker i nærheten av elver, innsjøer og bekker, forbered deg på å måtte flytte dem på et mindre utsatt område.
 • Husk at løse gjenstander skal sikres: Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for endre. 
 • Gårdbrukere oppfordres å flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.
 • Forbered deg på å kunne tette dører og vinduer til kjeller for vann. 
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du skal på ferie.

Sikring

Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn. 

 • Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle. 
 • Lag dreneringskanaler.
 • Vurder ekstern hjelp. 
 • Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker. 

Du kan også lese deg opp på NVE.no/flaum-og-skred

Hold avløpsveier åpne

 • Alle kan bidra til at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Adopter en kum, en rist og/eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

Begrense skade

Gjør det du kan for å begrense skade:

 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.

Sørg for egen beredskap 

Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier etc. som kan forekomme ved flom og skredhendelser. 

Du finner flere tips på DSBs sin nettside www.sikkerhverdag.no