Selvhjelpsorganisasjoner

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for organisert selvhjelp.

Kreft

Kreftforeningens Treffpunkt – møteplass for barn og unge som pårørende og etterlatte i Kongsvingerregionen

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien (ikke bare kreft), eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. 

På Treffpunkt treffer barna trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele. Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser.

Det er greit å snakke om sykdom, savn og sorg, men også om forventning og håp. På Treffpunkt er det lek, mye gøy, spill og aktiviteter.

Tilbudet er gratis, men krever påmelding. Kontakt og påmelding:

Navn: Guro Lingaas

Telefon: 485 01 326

E-post: treffpunkt.kongsvinger@kreftforeningen.no

Les mer her: https://kreftforeningen.no/tilbud/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge/treffpunkt-moteplass-for-barn-og-unge-i-kongsvinger-regionen/

 

Kreftforeningens rådgivningstjeneste

Ingen skal møte kreft alene. Hos kreftfioreningen kan du få råd om kreft, dine rettigheter og muligheter. De har mer enn 80 års erfaring med kreft og god tid til å lytte.

De er der for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym.

 

Rådgivningstjenesten er åpen mandag- fredag: 09.00–15.45

E-post: radgivning@kreftforeningen.no

Telefon: 21 49 49 21

 

Kreftforeningens arbeidslivsrådgivning

Tirsdager: 09.00-12.00

Telefon: 21 49 49 21 (tastevalg 3)

Les mer her: https://kreftforeningen.no/tilbud/kreftforeningens-radgivningstjeneste/

 

Kreftforeningens rettshjelp

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende som har juridiske spørsmål.

Gratis rettshjelp mandag–fredag: 09.00–15.45

Telefon: 21 49 49 21

 

Overgrep

Glåmdal interkommunale krisesenter

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.  
Lenke til Glåmdal interkommunale krisesenter her
Telefon: 62 81 80 88 (åpent hele døgnet)

Nok.-senteret Elverum er et selvhjelpssenter for:

 • Ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep.
 • Nære støttepersoner og pårørende til barn, unge og voksne som har vært utsatt for incest/seksuelle overgrep.
 • Dere som ønsker informasjon og veiledning angående incest og seksuelle overgrep.
 • Telefon: 971 59 810 (åpent hverdager 9-15) 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Støttesenter for kriminalitetsutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud, med lokale kontor i samtlige politidistrikter. Etableringen av det nye støttesenteret er en del av regjerningens arbeid mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot unge voksne og barn.

 • Besøksadresse Parkgata 54, Hamar
 • Felles nasjonalt telefonnummer: 800 40 008

Senterets mål er å bidra til at personer som utsettes for integritetskrenkende kriminalitet (som f .eks. vold, mishandling, seksuell overgrep, hatkriminalitet, trusler eller krenkelser av personlig frihet) i større grad klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til rettskraftig dom.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte

DIXI – Ressurssenter for voldtatte

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak.
Åpningstider: mandag-fredag (9-15)
Telefon: 22 44 40 50

Overgrep.no

Overgrep.no er en ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med organisasjonene Utsattmann og Vi tror deg-stiftelsen, som du finner mer info om nedenfor.
Nettstedet drives av Advokatfirmaet Teigstad AS, Torggata 10, 0181 Oslo
Telefon: 22 34 30 00

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. Du kan ringe når som helst på døgnet, enten det er morgen, kveld eller midt på natten. Husk at vi er her for å hjelpe deg.
Telefon: 800 57 000 (åpent hele døgnet)

Rosa

Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.  Vi tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel –  både konkrete saker og generelle spørsmål. Trenger du hjelp?
Telefon: 22 33 11 60

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art. Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.
Telefon: 22 16 40 00

Støttesenter mot incest

Støttesenter mot Incest Oslo arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Prinsippet er at den enkelte selv skal jobbe seg ut av offerrollen. Våre målgrupper er incestutsatte fra 18 år, incestutsatt barn og ungdom, foresatte, partnere, andre pårørende, fagfolk og studenter. Ta kontakt med senteret for mer info.
Telefon: 23 31 46 50

Senter for seksuelt misbrukte menn

Vi har tilbud til menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og ungdom, foresatte og partnere av utsatte menn.
Telefon: 22 42 42 02

Mannstelefonen

Mannstelefonen er betjent alle hverdager fra mandag til fredag (med unntak av høytids- og helligdager). Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Vi har lang erfaring med å snakke om temaer som:

 • Samlivsproblemer
 • Skilsmisse og samværsproblematikk
 • Egen aggresjon og voldsbruk
 • Vold eller overgrep du har vært utsatt for
 • Ensomhet og isolasjon
 • Konflikter eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet ditt

Åpningstider: 17-20
Telefon: 22 34 09 60

Psykiske helseproblemer

Angstringen Norge

På vår informasjontelefon vil du treffe et menneske som selv har erfaring med angst og selvhjelp. (…) Alle kan ringe oss, om du selv strever med angst, kjenner noen som gjør det eller er en fagperson som vil vite mer. Vi deler erfaringer fra vårt arbeid og sender deg mer informasjon om du ønsker det. Vi har taushetsplikt og sender ut informasjonsmateriell uten kostnad i nøytral konvolutt, dvs. uten avsender.

Åpningstider: mandag-fredag (10-13)
Telefon: 22 22 35 30

Aurora

Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.
Åpningstider: mandag og onsdag (12-15)
Telefon: 913 35 198

Landsforeningen We Shall Overcome

We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet. Kontakttelefonen, som er for medlemmer og andre, kan brukes for rådgivning og få informasjon.
Åpningstider: mandag, onsdag og fredag (12-15)
Telefon: 22 41 35 90

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.
Åpningstider: mandag (10-15), tirsdag (10-19), onsdag-fredag (10-15)
Telefon: 22 49 19 22

Mental Helse

 • Telefon 116 123
 • På nettsiden www.sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre gjennom dine egne ord (åpent forum).
 • På nettsiden finnes også en veiledningstjeneste hvor du får svar innen 48 timer.

Kirkens SOS

 • Telefon 22 40 00 40 (åpent hele døgnet)
 • På nettsiden www.kirkens-sos.no kan du sende meldinger og chatte (begrenset åpningstid) anonymt.

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.

Hjelptilhjelp.no

Hjelptilhjelp.no er en nettportal om psykisk helse. Har kan du søke opp hjelpetilbud og kurs, lese nyheter om angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, ADHD, autisme og mye mer. Du kan finne bøker, apper, og videoer. Kort sagt: Hjelptilhjelp.no er Norges mest komplette nettside om psykisk helse!  

Mer informasjon om psykisk helse:

Littsint.no

Littsint.no er en hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er å nå ut med psykologisk kunnskap og en metode slik at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Avhengighet

Anonyme Alkoholikere (AA)

AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.
Åpningstider: mandag-fredag (11-15 og 18-22), lørdag-søndag (18-22)
Telefon: 911 77 770

AA-gruppe på Kongsvinger

En AA-gruppe på Kongsvinger har faste møter hver onsdag kl 19.00 i Metodistkirkens lokaler.

Anonyme Narkomane (NA)

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.
Åpningstider: mandag-fredag (17-19)
Telefon: 905 29 359

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Målsettingen med Hjelpelinjen er:

 1. Å hjelpe mennesker i krise
 2. Vise til annen hjelp, blant annet behandling
 3. Samle informasjon om spilleavhengighet

Åpningstider: mandag-fredag (9-21)
Telefon: 800 800 40

Landsforbundet Mot Stoffmisbruks støttetelefon

LMS Støttetelefon er et landsdekkende tilbud. Støttetelefonen er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat din din samtale, har god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon. Ofte er det til stor hjelp bare å ha noen å snakke med. 
Åpningstider: mandag-søndag (9-21)
Telefon: 800 40 567

RUS-telefonen

RUS-telefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.
Åpningstider: mandag-tirsdag (11-19), onsdag (10-19), torsdag-søndag (11-19)
Telefon: 08588

Spiseforstyrrelser

Anonyme Overspisere (OA)

Anonyme Overspisere er et fellesskap av menn og kvinner som, gjennom delt erfaring, styrke og håp, tilfriskner fra tvangsmessig overspising. Vi ønsker alle som ønsker å slutte å spise tvangsmessig velkommen.
Åpningstider: torsdag (19-21)
Telefon: 901 55 748

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss.
Åpningstider: mandag (9:30-15 og 17-21), tirsdag-torsdag (9:30-15)
Telefon: 948 17 818

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelser er ikke noe noe en vokser av seg, men et alvorlig problem som en trenger hjelp til å komme ut av. Når du kontakter oss treffer du alltid en som har personlig erfaring med spisforstyrrelser eller er pårørende. Alle som arbeider hos oss har taushetsplikt. Det er mulig å bli helt frisk – be om hjelp. Sammen er vi sterkere! 
Åpningstider: mandag og tirsdag (9-16), onsdag (17-21), fredag (9-16)
Telefon: 22 94 00 10

Andre hjelpetelefoner

Amathea

Amathea sin visjon er å styrke jenter og kvinner i å gjøre egne valg. Vi er til for å hjelpe hver enkelt til å ta selvstendige valg, ut ifra deres egne forutsetninger. Vi har ingen fasitsvar eller føringer, men erfaring og kompetanse til å skape tid og rom for refleksjon.
I følge Folkehelseinstituttet kan vi til enhver tid regne med at 15-20 prosent av alle barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og at omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.
Mental Helse Ungdom erfarer at det kan være svært vanskelig å orientere seg i en jungel av rettigheter og paragrafer. Særlig gjelder dette barn og ungdom – som ikke er vant med å orientere seg på samme måte som voksne. Fra og med fylte 16 år skal en person kunne oppsøke, samtykke til og motta helsehjelp uten foresattes involvering og/eller samtykke.
Rettighetstelefonen: 21 45 60 07
Telefon: 815 32 005

Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.
Åpningstider: mandag-fredag (9-15)
Telefon: 800 30 196