Koronatelefon og testing i Grue

Teststasjonen er nå flyttet til Furubo, i lokalene hvor legesenteret var.

Vi tester fortsatt de som har behov, etter avtale. Bestilling av time skjer via vakttelefonen, som er åpen hver dag fra kl. 09.00 til kl. 12.00. Ring eller send sms til tlf. 99 24 32 77

Selvtester kan hentes på Servicetorget, Grue rådhus, på hverdager fra kl. 08.00 - 15.00

Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

 • De som har alvorlig immunsvikt.
 • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
 • Alle som er over 80 år.

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

 • Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.
 • Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.
 • Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • Du er over 80 år.
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.


Eldre råd og anbefalinger


Har du luftveissymptomer?

(20. mai) Dette flytskjema beskriver hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere:

 

flytskjema

Rådet om å holde seg hjemme i 4 dager ved positiv covid-19-test er erstattet med et generelt råd om at befolkningen skal holde seg hjemme når de er syke.

Det er ikke lenger nødvendig å ta covid-19-test ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Selvtester er fortsatt tilgjengelig, og kan hentes etter avtale på testsenteret eller på servicetorget, Grue rådhus i åpningstiden.

Smittevernråd for ferie og reiser

Det er fortsatt land som krever negativ PCR test ved innreise. Dette er spesielt viktig for de som ikke er fullvaksinerte.

Alle restriksjonene knyttet til korona og innreise til Norge er opphevet. (Det betyr at det ikke lengre fins krav som attest på negativ test, innreiseregistrering, test ved ankomst eller innreisekarantene i Norge.) Andre land kan fortsatt ha restriksjoner grunnet korona. Les mer om reiser og koronasertifikat på helsenorge.

Nasjonale råd og anbefalinger

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Oversikt over alle gjeldende råd og anbefalinger finner du her: Nasjonale råd og anbefalinger, oppdatert 12.februar.

Smittestatus i Grue og Solør

Vi publiserer ikke lenger tall for koronasmittede i Grue kommune

Vi er nå over i en ny fase av koronapandemien, der vi ikke har pålitelige tall for antall smittede og der de tallene heller ikke gir noen nyttig informasjon.

Det betyr at vi ikke har noen full oversikt over antall smittede i samfunnet. Det er heller ikke noen særlig verdi i å ha denne oversikten. Vi vet at vi som befolkning nå er så godt beskyttet av vaksine og gjennomgått sykdom som vi høyst sannsynlig noensinne kommer til å bli. Samtidig vet vi at koronaviruset sars-cov-2 som gir sykdommen covid-19 ikke kommer til å forsvinne. Det vil derfor til enhver tid alltid være et visst antall personer i samfunnet som har en aktiv covid-19-infeksjon; akkurat som det er med influensa og de andre forkjølelsesvirusene.

Tilgang på selvtester

Selvtester som benyttes til test for karantene skal være gratis.

Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt fram for å hamstre selvtester. Tester er fortsatt en begrenset ressurs.

Vi vil derfor måtte prioritere utdeling av selvtester etter en prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet, hvor de med symptomer prioriteres først. 

Selvtester er tilgjengelig på teststasjonen etter avtale, ring koronatelefonen.

Tester kan også hentes på rådhuset i servicetorgets åpningstider, men kun etter avtale med koronatelefonen.

Retningslinjer for Grue Helsetun

Grue Helsetun er åpent for besøkende, det er ikke lenger behov for å gjøre avtaler på forhånd. Hjertelig velkommen!

Influensavaksine

Årets influensavaksine kommer til Grue den 6. oktober.

Influensavaksineringen kan i år sammenfalle med koronavaksineringen for noen. Det skal gå minst én uke mellom vaksineringene. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa – eller motsatt.

Vil du ha vaksine?

Legene har vaksiner på lager og kan tilby vaksine til deg som ønsker dose 1, eller deg som vil ha fremskyndet dose 2. Det må ha gått minst 21 dager fra du fikk dose 1, til du får dose 2.

Åpningstider NAV

NAV Grue er åpent for henvendelser og samtaler i mottak: 

 • Mandager kl. 10-13 
 • Torsdager kl. 10-13 

Dørene er stengt, men de åpner dersom du ringer på klokka som henger på døra. NAV slipper kun inn en person om gangen av smittevernhensyn. Andre samtaler må avtales med veileder. 

NAV er også tilgjengelig via nav.no eller ved å ringe 55 55 33 33

Testing for koronavirus i skolen

Foresatte kan laste ned samtykkeskjema her

(31. august) Helsedirektoratets nye retningslinjer åpner for testing i skolen slik at elevene opprettholder skolehverdagen og unngår karantene. For at slik testing skal kunne gjennomføres kreves det at foresatte samtykker til det. Dersom man ikke samtykker gjennomføres testing ved stasjonær teststasjon som Grue kommune er tilknyttet, og man har plikt til karantene.

Pedagogisk personell er fullvaksinert

(16. august) Kriseledelsen besluttet forrige uke at lærere og ansatte i barnehage og SFO skulle få dose 2 før skolestart. Vaksineringen ble gjennomført raskt. Til sammen fikk 69 ansatte vaksine. 

Bruk av munnbind

Kriseledelsen anbefaler fortsatt bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde avstand. 

Corona-information in foreign languages

The corona information hotline is available in Polish, Arabic, Urdu and Somali, as well as Norwegian and English:

Noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med, finnes det mange du kan kontakte

Trenger du praktisk hjelp?

Er du i karantene eller isolasjon og trenger hjelp til innkjøp av mat og medisiner? Grue kommune koordinerer frivillige med innbyggere som ikke har familie eller andre rundt seg. Vi har også registrert frivillige som vil være ringevenn eller gå en tur. Kontakt Servicetorget på e-post post@grue.kommune.no eller telefon 62942000 (9-14), så prøver vi å matche deg med en frivillig!

Har du spørsmål om koronasmitte?

 • Du finner mer informasjon om koronaviruset på www.fhi.no eller www.helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på telefon 815 55 015

Luftveisplager

Dersom du har luftveisplager og trenger legehjelp, skal du ringe fastlegen din. Ved behov ringer lege tilbake og avgjørelse på videre tiltak tas da. NB! Det er viktig at du ringer FØR du oppsøker legehjelp.

Støtteordning for næringslivet

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen (pulje 6). Kommunene i Kongsvingerregionen vil de kommende dagene markedsføre ordningen felles. Grue kommune har kr. 408 000 til fordeling.  Søknadsfrist er 16. januar 2022 (kl. 23.59)

Søknad senes via www.regionalforvaltning.no (skriv Grue i søkefeltet).

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

 • Servering og skjenking
 • Reisearrangør og overnatting
 • Bedrifter som rammes av markedssvikt (avbestillinger, færre kunder) eller har høye  kostnader forbundet med å opprettholde smittevernregler 
 • Bedrifter som velger å opprettholde aktivitet.

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 Vi ber om følgende vedlegg:

 • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.(Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat. For nyetablerte foretak ber vi om regnskap fra etablering til dags dato.
 • Årsregnskap 2020. ( Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Eventuell dokumentasjon som viser kostnader knyttet til smittevern, alternative forretningsmodeller eller prosjekter som bidrar til å utvikle bedriften slik at den står bedre rustet etter covid pandemien.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Gjems på e-post: haakon.gjems@grue.kommune.no

Aktuelle artikler

Information in different languages 

Begrense smitte

Alle har et ansvar for å begrense smitte. Selv om du ikke selv er i risikogruppen, har du et ansvar for å beskytte andre.

Helsedirektoratet har laget en video som enkelt forklarer koronaviruset og forklarer hvorfor dette er viktig. Videoen er rettet mot barn og unge, men kan med fordel sees av voksne også.

God håndhygiene er viktig!

 • vaner som forebyggerPapirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene!
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendende ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Råd og informasjon

Vi oppfordrer innbyggere til å holde seg oppdatert om koronavirus med informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her er noen viktige lenker: 

Dette gjør vi i Grue og Solør

Grue kommune følger de nasjonale retningslinjene som til enhver tid gis av regjeringen.

Kommunens kriseledelse er tett på situasjonen. Kriseledelsen har jevnlige møter og samarbeider med Åsnes og Våler kommuner om felles koronatelefon, testsenter og smittesporing.

Kommunes ledelse oppfordrer ansatte og innbyggere til å holde seg oppdatert på informasjon om koronasmitte, som oppdateres jevnlig. Se nedenfor for tips til aktuelle nettsider.

Mer informasjon