Alarmtelefonen for barn og unge

Gratis nødtelefon og chat for barn og unge. Også voksne som er bekymret for barn og unge eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen.

Åpen alle dager hele døgnet.

Barnevernsvakt

Barnevernvakta kan kontaktes for akutt krisehåndtering over telefon og akutt bistand når barn og unge er uten omsorg.

Krisesenter for Kongsvingerregionen

  • Telefon: 62 81 80 88 (åpent hele døgnet)
  • Har du behov for akutt hjelp kan Glåmdal interkommunale krisesenter gi:
    • Døgnåpen hjelpetelefon
    • Midlertidig botilbud
    • Samtaler

Mental helse

Mental Helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. Døgnåpen tjeneste.

Kirkens SOS

Døgnåpen tjeneste.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Rådgivningstelefon for pårørende.

Hverdager kl. 10.00-15.00
Tirsdager kl. 10.00-19.00

Trenger du noen å snakke med?

Her finner du ulike hjelpetelefoner og chat fra Helse.norge.no

Praktisk hjelp

Er du i karantene eller isolasjon og trenger hjelp til innkjøp av mat og medisiner? Grue kommune koordinerer frivillige med innbyggere som ikke har familie eller andre rundt seg. Vi har også registrert frivillige som vil være ringevenn eller gå en tur. Kontakt Servicetorget på post@grue.kommune.no eller telefon 62942000, så prøver vi å matche deg med en frivillig!