I henhold til ny personopplysningslov som trådde i kraft 20. juli 2018 er den generelle retten til innsyn i hvordan dine personopplysninger behandles og formålet for innsamling noe utvidet i forhold til tidligere lovverk (artikkel 15 i EUs forordning).

Du har rett til å se alle opplysninger som kommunen har registrert om deg og til hvilket formål vi har dem.

Den nye personopplysningsloven er vedtatt på grunn av EUs nye personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider: Rett til innsyn

Be om innsyn

For å søke innsyn i de personopplysninger Grue kommune behandler/har samlet inn om deg ønsker vi at du bruker dette skjemaet: Innsynsbegjæring

Du kan også be om innsyn ved å sende oss et brev eller sende e-post til postmottak (se kontaktinformasjon i venstremenyen). Bruker du e-post skal du ikke opplyse om personsensitive forhold.

Svarfrist

Det er arkivet i kommunen som tar imot og videreformidler innsynskrav til rett instans. Når kommunen har mottatt ditt krav om innsyn i henhold til personopplysningloven skal kommunen gi svar uten ubegrunnet opphold og senest innenfor 30 dager.

Til informasjon så er det også andre lovverk som styrer retten til innsyn og kan ha betydning for kommunens svar på krav om innsyn. Den nye personopplysningsloven sier også noe om unntak for innsyn.

Lover og forskrifter

Henvisning til gjeldende lover og forskrifter (fra Lovdata):

Det kan også være andre særlover som styrer innsynsretten som ikke er nevnt her.

Forordningen