Tradisjonen med at en ordfører bærer et dekorativt ordførerkjede som synlig tegn på sin autoritet når han/hun representerer kommunen, er relativt ny. Oslos ordførerkjede var Norges første. Kjedet ble gitt i gave fra alle bystyrets partier i forbindelse med byens 900-årsjubileet i 1950.

Ordførerkjedet i Grue ble laget på 2000-tallet. Det er gullsmed Janne-Mari Negård som har laget kjedet. Negård er kjent for sine unike og særegne smykker, og ordførerkjedet er intet unntak.

Utforming av ordførerkjedet

Glomma renner som en blå snor gjennom kjedetBildene på ordførerkjedet viser Gruetunet, Finnetunet, Grue og Grue Finnskog kirker, Domma bru, jordbruk, sagbruk, industri og villmark.

På mellomleddene er det utdrag fra oldtidsfunn i Grue. Den blå emaljen er Glomma som snor seg gjennom et grønt landskap.

Dagens bruk av ordførerkjedet

Det er ikke utarbeidet standardregler for bruk av ordførerkjeder i Norge, så måten kjedet brukes på varierer fra kommune til kommune. En del kommuner har utarbeidet eget reglement for bruk av kjedet. Grue kommune har ikke et slikt reglement.

Det er vanlig at ordførerkjedet blir brukt ved følgende anledninger:

  • Mottakelse i kommunal regi
  • Middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskapDet er Janne-Mari Negård som er designeren bak smykket
  • Innvielse av offentlige anlegg når ordføreren står for innvielsen
  • Åpning av større møter, kongresser og liknende der ordføreren representerer kommunen
  • Overrekking av utmerkelser
  • Besøk av kongelige gjester

Det er en uskreven regel å kun bruke kjedet internt i egen kommune. Skal kjedet brukes i en annen kommune, blir dette som regel avtalt med den aktuelle kommunen på forhånd. I enkelte kommuner blir ordførerkjedet også brukt i møter i kommunestyret, men dette blir ikke gjort i Grue.