Digitalt valgkortFra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.

En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme

  • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. I år sendes også valgkortene ut digitalt. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

  • Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt.

Om noen lurer på om man kan stemme på nett med digitalt valgkort, så kan man ikke det. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 8. september. På valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Sendes til din digitale postkasse og varsler deg med SMS

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir.

Mer informasjon

Les mer om digitale valgkort på valg.no