Faktainformasjon om eiendommer hentes fra det sentrale matrikkelregisteret. Matrikkelen inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser, bygninger og det grafiske bildet av eiendommen. Registreringer i matrikkelen skjer i henhold til føringsinstruksen utgitt av Kartverket.

For å sikre at vi har korrekte opplysninger om de eiendommene som skal besiktiges, kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger i matrikkelen.
Dette gjøres gjennom to steg:

 1. Kontroll gjennom besiktigelse. I de tilfeller vi avdekker avvikende/manglende arealstørrelser på bygninger, blir dette målt opp utvendig ved besiktigelsen
 2. Utskrift av registrert faktainformasjon sendes til eier for i forbindelse med utsending av skattesedler senest 1. mars 2023

I forbindelse med besiktigelsen er det i første rekke disse opplysningene vi benytter fra matrikkelen:

 • Eiendomsidentifikasjon (gårdsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer)
 • Type eiendom
 • Areal på eiendom
 • Hvilke bygninger som er oppført på eiendommen
 • Areal per etasje på bygningene
 • Antall bruksenheter (bolig, fritid, næring etc.) per eiendom

Når det gjelder areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet måles for hver etasje i bygningen. Vi grupperer etasjene i:

 • Kjelleretasje
 • Underetasje
 • Hovedetasje(r)
 • Loftsetasje

Dette er samme gruppering som matrikkelen benytter.