Tildelingskontoret / koordinerende enhet

Besøksadresse: Grue helsetun, Finnskogveien 141, 2260 Grue kommune
Postadresse: Grue kommune, Tildelingskontoret, Postboks 94, 2261 Kirkenær

Epost: tildelingskontoret@grue.kommune.no
E-post til meldingsansvarlig: meldingsansvarlig@grue.kommune.no

Tildelingskontoret kan nås på telefonnummer 94 00 34 04 mandag - fredag fra kl. 10.00-14.00.