Enhetsleder Tommy Seigerud
E-post: tommy.seigerud@edu.grue.kommune.no
Telefon: 62 94 21 05 og 400 34 866

Fagansvarlig helsesykepleier Trude Vesterås Jensen
E-post: trude.vesteras.jensen@grue.kommune.no
Telefon: 918 73 443

Helsestasjonen

Adresse: Grue helsestasjon, Finnskogveien 133, 2260 Kirkenær
Besøksadresse: Soltun, Finnskogveien 133, 2260 Kirkenær

Jordmor 

Eli Marie Skytteren
Telefon: 45876567 (tilstede hver torsdag)
Adresse: Grue helsestasjon, Finnskogveien 133, 2260 Kirkenær
Besøksadresse: Soltun, Finnskogveien 133, 2260 Kirkenær