Apotek 1

Avd. Hjemmetjeneste
Telefon: 67 90 00 10
Faks: 67 97 35 50
Email: kunde@apotek1.no
Åpningstider: 8-17 (man-fre)

Avd. publikum (LAR)

(Gjelder spørsmål om LAR-legemidler: Metadon, Subutex og Suboxone)
Telefon: 67 90 90 10
Faks: 67 90 90 11
Email: Apotek1.skarersletta@apotek1.no
Åpningstider: 9-18 (man-fre) 10-16 (lør)

Felles postadresse

Apotek 1 Skårersletta
c/o Apotek1 Gruppen AS
Postboks 243
1471 Lørenskog