Enhetsleder Marianne Moland
Finnskogvegen 141, 2260 Kirkenær
E-post: marianne.moland@grue.kommune.no
Tlf. 481 32 766

Miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT)
Avdelingsleder Silje Lystgård
Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
E-post: silje.lystgard@grue.kommune.no
Telefon: 977 79 654

Psykisk helse og rus
Avdelingsleder Tove Aurland
Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
E-post: tove.aurland@grue.kommune.no
Telefon: 991 64 992

Vakttelefon til bofellesskap psykisk helse/ miljøarbeidertjenesten:
629 42 164948 71 403456 32 027

Heldøgns bemannede omsorgsboliger funksjonshemmede (HDO funksjonshemmede)
Midlertidig Avdelingsleder Silje Lystgård
Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær
E-post: silje.lystgard@grue.kommune.no
Telefon: 977 79 654