Terje Christiansen har valgt å tre til side som kommuneoverlege i Solør. I den krevende situasjonen vi står i med tanke på koronakrisen, har Terje Christiansen valgt å prioritere sitt arbeid som fastlege. Grue kommune ønsker å takke ham for innsatsen som han har nedlagt i sin gjerning som kommuneoverlege gjennom mange år. 

Kriseledelsen i Grue kommune har midlertidig konstituert Jorun Slettli ved Åsnes legesenter som kommuneoverlege i Solør-samarbeidet. 

- Samarbeidsavtalen om samfunnsmedisin i Solør har vært viktig for Grue kommune, og vi er takknemlige for at Våler og Åsnes kommuner har bidratt til at vi har funnet en midlertidig løsning for videre samarbeid, sier ordfører Rune Grenberg.

Siden en lege i Åsnes overtar som konstituert kommuneoverlege i Solør-samarbeidet, betyr det at Grue kommune i løpet av kort tid vil konstituere en kommuneoverlege for Grue. Denne legen vil blant annet få lokalt ansvar for smittevernarbeidet i Grue kommune. Det arbeides med å få på plass en avtale, og dette vil være klart i løpet av kort tid.

Kontaktinformasjon:

Ordfører Rune Grenberg, mobil 416 02 302