Kommunen møter denne uka barn og unge i barnehager og skoler etter vinterferien, og er forberedt på å snakke med dem om krigen ettersom behovene dukker opp, samtidig som vi ikke ønsker å skape unødig uro. Det er viktig å understreke at sikkerhetssituasjonen i Norge så langt ansees å være uendret, ifølge regjeringen. 

I en eventuell krisesituasjon bør du som er innbygger eller oppholder deg i kommunen (eks. hytteboer) oppsøke informasjon på kommunens hjemmeside. Her vil vi legge ut all nødvendig informasjon og råd ut fra situasjonen som er.

Det du kan gjøre allerede nå er å tenke på egenberedskap. Gode tips til hva en kan tenke på finner du hos DSB: Du er en del av Norges beredskap.

Når det gjelder jod-tabletter bør du anskaffe dette til de i husstanden som er i målgruppen for bruk, slik at du har raskt tilgang på dem ved behov. Kommunen har lager av jod-tabletter tilgjengelig på barnehager og skoler, og i tillegg et sentralt lager, til bruk i en krisesituasjon.  

Det er for tiden ingen operative offentlige tilfluktsrom i kommunen, da kravene til dette ikke lenger gjelder.

Kommunen har stilt seg positive til å bidra i forhold til flyktningsituasjonen, men det foreligger så langt ingen konkrete beslutninger om hva som er aktuelt for Grue.