(Sist oppdatert 02.05. 2024)

Planlegging av videre koronavaksinasjon i 2024

Endelige anbefalinger for høst- og vintersesongen er ikke bestemt, men per nå er det mest sannsynlig at kommunene vil bli bedt om å tilby en ny oppfriskningsdose til høsten til de samme målgrupper som forrige sesong, dvs.

 • til aldersgruppen 65 år og eldre ( inkl. sykehjemsbeboere)
 • til yngre risikogrupper og
 • til gravide.

Folkehelseinstituttet (FHI) vil komme tilbake med flere detaljer om endelige anbefalinger samt tidspunkt for en høstdose. Tidspunktet vil bl.a. avhenge av om det kommer en oppdatert koronavaksine. Hvis tidspunktet for oppfriskningsdose blir på samme tidspunkt som i fjor, kan vaksinen gis samtidig med influensavaksinen, dvs. fra midten av oktober og fram mot jul.
FHI har ingen opplysninger som tilsier endring i finansieringsordningen for koronavaksinasjonsprogrammet,  slik at vaksine og vaksinering også til høsten forventes å være gratis for gruppene som anbefales en oppfriskningsdose. Det er heller ikke ventet endringer i finansieringen for influensavaksinasjonsprogrammet, dvs. at denne vaksinen ikke vil bli gratis til høsten.
Covid-19 sykdom ser ut til å holde seg på et lavt nivå i Norge nå. Selv om det kan komme en smitteøkning i løpet av sommerhalvåret, forventer ikke FHI at det blir behov for å anbefale en ny oppfriskningsdose for risikogruppene i løpet av våren og sommeren 2024. Imidlertid kan det være aktuelt å tilby en oppfriskningsdose til følgende grupper de nærmeste månedene:

 • Tidligere friske personer som nylig har blitt del av en risikogruppe som omfattes av FHI´s anbefalinger, med unntak av gruppen 65 år og eldre. Dette kan f.eks. gjelde personer som nylig er satt på immundempende behandling.
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Du kan lese mer om disse anbefalingene her:
https://www.fhi.no/publ/2024/informasjonsbrev-nr.-60-om-koronavaksinasjonsprogrammet

Har du spørsmål vedrørende influensa- og koronavaksine, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator, tlf. 92 86 71 37.

 

Influensavaksinering 2023/24

(Sist oppdatert 11.10.2023)

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Sist år falt vaksinedekningen mot influensa fra 63 til 59 % for risikogrupper, som er de over 65 år og personer med kroniske sykdommer. Nedgangen ses særlig blant yngre med kronisk sykdom. Les mer om vaksineanbefalinger her

Blant helsepersonell falt dekningen for influensavaksine fra 56 til 50%. Det er viktig at arbeidsgivere i helsetjenesten tilrettelegger for influensavaksinasjon slik at flere får beskyttet seg og reduserer smittepresset i helsetjenesten.

Blant barn i risikogruppene var vaksinasjonsdekningen så lav som 8 % i fjor og FHI sier dette er bekymringsverdig med tanke på at antall barn som ble innlagt med influensa sist sesong var nesten det dobbelte av det som var vanlig før pandemien. Har du barn som tilhører en risikogruppe, spør barnets fastlege om informasjon om ditt barn bør ta influensavaksine.

Det er alltid vanskelig å forutsi hvordan vintersesongene med influensasykdom vil bli fordi influensavirusene endrer seg hele tiden. Folkehelseinstituttet ser en mulighet for at vi kan få en kraftigere influensasesong denne vinteren. De sier det er stor mulighet for at H3N2- viruset kan vende tilbake. Dette er et virus som vi har mindre beskyttelse mot fordi det er lenge siden det har forårsaket store utbrudd med mange smittede. Dette kan bety at flere blir alvorlig syke, særlig blant de eldre.

Det er fastlegene som vaksinerer personer i målgruppene i Grue. Har du ikke fastlege her, så kan du allikevel ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, evt. på apotek.

Hvis du ønsker både influensa- og koronavaksine (oppfriskningsdose) samtidig, er det muligheter for det. Man skal imidlertid være klar over at det bør gå 6 måneder mellom hver oppfriskningsdose med koronavaksine. Koronavaksinen er gratis.

Pris

Hos fastlegene: Personer i målgruppene får vaksinen til redusert pris (ca. 100 kr) og kostnad for selve vaksineringen kommer i tillegg (totalt kr. 275,-).

På apotek i Grue: Har du resept på vaksinen men skal sette den i apoteket, koster vaksinering her kr. 293,-  uten resept kr. 399,-.

Helsepersonell: Arbeidsgiver organiserer og dekker kostnader for vaksinering.

Organisering av vaksinering hos fastlegene

Dr. Lerner tlf. 62 94 49 10

Har drop-in i tidspunktene kl.07:00-12:00 og kl.13:00-14:30 på hverdager (du trenger ikke ringe og avtale time). Hvis du derimot ønsker både influensa- og koronavaksine, ønsker legekontoret at du ringer og avtaler time. Koronavaksineringen gjennomføres kun på torsdager.

Dr. Reza Samimi legeri, tlf. 62 94 22 12:

Har drop-in i tidspunktene kl. 09:00-11:30 og kl. 12:30-15:00 på hverdager (du trenger ikke ringe for å avtale time). Hvis du ønsker både influensa- og koronavaksine samtidig, ønsker legekontoret at du gir beskjed om dette enten via Helsenorge, eller ringer legekontoret og avtaler time.

Øvrige vaksineanbefalinger:

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator, tlf.nr.: 92 86 71 37

Ønsker du oppfriskningsdose koronavaksine i høst?

(Sist oppdatert 07.09.2023)
Ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen for videre avtale.
Dr. Reza Samimis kontor: 62 94 22 12 eller Dr. Lerners kontor: 62 94 49 10.

Det vil om en måneds tid være en ny oppdatert koronavaksine (BioNTech/Pfizer) tilgjengelig i kommunen som heter Comirnaty Omicron XBB. 1.5 og Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som ønsker oppfriskningsdose i høst, bør velge denne vaksinen. Vaksinen kan gis samtidig med influensavaksine hvis man ønsker begge to.

Målgrupper for ny oppfriskningsdose koronavaksine før høst/vintersesongen 23/24:

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. Merk! Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen 6 måneder til og med 4 år som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått COVID-19, skal ha 3 vaksinedoser. Det bør gå 3 uker mellom første og andre dose og minst 8 uker mellom andre og tredje dose.
 • Gravide (2. og 3. trimester)

For utfyllende informasjon om risikogrupper og barn og unge med alvorlig grunnsykdom, se Vaksinasjonsveilederen

Behandling av korona med tabletter

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter (Paxlovid). Paxlovid reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege for vurdering av behandling med legemiddelet Paxlovid.

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid:

 • De som har alvorlig immunsvikt.
 • De som er over 65 år, har en alvorlig sykdom og ikke har fått vaksine de siste seks månedene.
 • Alle over 80 år.

Mer informasjon om Paxlovid kan du finne på helsenorge.no.

Aldersgruppene 75 år og eldre i Grue fikk i april tilbud om ny oppfriskningsdose koronavaksine. Det var mange som tok imot tilbudet, spesielt sykehjemsbeboere og de inngår igjen som en gruppe som anbefales ny oppfriskningsdose nå på høsten. Imidlertid er det viktig å overholde anbefalingene om at det bør ha gått 6 mnd. siden forrige dose. Det er også mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samtidig i høst (som i fjor), dette kommer det informasjon om senere. Influensavaksinene kommer ca. midten av oktober.

Helsepersonell

Folkehelseinstituttets vurdering er at det ikke er grunnlag for å gi en egen anbefaling om en ny oppfriskningsdose koronavaksine til helsepersonell. Helsepersonell som tilhører en risikogruppe anbefales vaksine.

Endring i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Følgende grupper anbefales imidlertid fortsatt grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av gjennomgått infeksjon:

 • 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Barn og ungdom (5–17 år) med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 md.–4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

I tillegg til grunnvaksinasjon anbefales disse gruppene å følge gjeldende råd om oppfriskningsdoser. Ønsker du å lese mer om anbefalingene i koronavaksinasjonsprogrammet, kan du finne det her:

https://www.fhi.no/contentassets/00335092fdcb469f8d74d58f5d4e8c4f/informasjonsbrev-nr.-57-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf

Nedleggelse av koronasertifikat

(Oppdatert 07.06.2023)
EUs forordning om koronasertifikat utløper 30. juni 2023, og sertifikatet legges ned fra denne datoen og vil ikke lenger være tilgjengelig for norske innbyggere.

Koronasertifikatet ble opprettet juni 2021, men når EUs bestemmelser om koronasertifikat går ut 30. juni 2023, er det ikke lenger lovgrunnlag til å utstede koronasertifikat i Norge.

Ingen land i EU krever koronasertifikat for innreise, og det er svært få andre land i verden som krever fremvisning av koronasertifikat for å komme inn i landet. De landene som krever dokumentasjon for vaksinasjon mot covid-19, ønsker som regel dokumentasjon på alle gitte vaksinedoser, og ikke kun den siste som vises i sertifikatet.

Folkehelseinstituttet har ingen komplett liste over innreisekrav i alle land, og de reisende må selv finne ut av hvilke regler som gjelder dit de skal reise. Mer informasjon om innreisekrav til ulike land kan også finnes på UDs nettsider om reiseinformasjon eller UDs app Reiseklar.

Les mer på sidene til Folkehelseinstituttet 

Anbefaler oppfriskningsdose koronavaksine

(Denne artikkelen er oppdatert 27.03.2023)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå ny oppfriskningsdose til personer som er 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

I Grue og Eidskog kan man kontakte fastlegekontorene for å få vaksine.

Dette gjelder også hvis man har fastlege i en annen kommune, opplyser kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen i Grue og Eidskog. 

Vaksineanbefalinger for våren 2023 er som følger:

 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
 •  Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene, skriver Folkehelseinstituttet.

Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4. dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong, heter det videre.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator på tlf. 92 86 71 37

 


Influensavaksine 2022-23

Årets influensavaksine kommer til Grue i uke 41. 

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Les mer om vaksineanbefalinger her

Det er fastlegene som vaksinerer personer i målgruppene. Har du ikke fastlege i Grue, så kan du ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, evt. på apotek.

Hos fastlegene: Personer i målgruppene får vaksinen til redusert pris (88 kr) og kostnad for selve vaksineringen kommer i tillegg (totalt kr. 250,-)

På apotek i Grue: Har du resept på vaksinen, koster vaksinering kr. 299,-  uten resept kr. 399,-.

Helsepersonell: Arbeidsgiver organiserer og dekker kostnader for vaksinering.

Organisering av vaksinering hos fastlegene:

 • Dr. Lerner/Ingeborg S. Høye, tlf. 62944910:

Har drop-in i tidspunktene kl.07:00-12:00 og kl.13:00-14:30 på hverdager (du trenger ikke ringe og avtale time)

 • Dr. Reza Samimi legeri, tlf. 62942212:

Har drop-in i tidspunktene kl. 09:00-11:30 og kl. 12:30-15:00 på hverdager (du trenger ikke ringe for å avtale time)

 • Furubo legesenter:

Har du ikke fått avtale for vaksine, ta kontakt på tlf.nr: 62 94 22 00.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator tlf. 92 86 71 37

 

Antall vaksinerte (korona)

Tabellen viser antall folkeregistrerte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

(Denne artikkelen er oppdatert 08.09.2022)

Informasjon om Covid-19 vaksinering i Grue kommune

Se tabell for gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper her

Tilhører du noen av prioriteringsgruppene for dose 4 med Covid-19 vaksine er det følgende fremgangsmåte som gjelder i Grue kommune:

Dr. Lerner og Schjelderup-Høyes Legekontor

 • Har du fastlege hos oss og er over 65 år, skal du ha blitt kontaktet. Hvis ikke, ta kontakt på tlf 62944910
 • Øvrige prioriteringsgrupper bes å ta kontakt selv

Furubo legesenter

 • Har du fastlege hos oss og er over 65 år, skal du ha blitt kontaktet. Hvis ikke, ta kontakt på tlf 62942200
 • Øvrige prioriteringsgrupper bes å ta kontakt selv

Reza Samimi Legeri

 • Har du fastlege hos oss, uansett prioriteringsgruppe, ta kontakt for å få time til vaksine, på tlf 62942212

Tilbud om 2. oppfriskningsdose (4.dose)

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at befolkningen over 75 år bør tilbys en 2. oppfriskningsdose koronavaksine. (Gjeldende fra 01.07.22). Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser

Prioriteringsrekkefølge anbefales slik:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

Fra ca. 1. september vil personer 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år (med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19) få tilbud om 2. oppfriskningsdose. Pga. pandemiens uforutsigbarhet, kan denne oppstartdatoen plutselig endres og tilbudet kommer med stor sannsynlighet også til å gjelde andre grupper.

Videre prioriteringsrekkefølge

4. Personer 65-74 år

5. Personer 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 

6. Barn/ungdom 12-17 år med alvorlig, grunnleggende sykdom (Husk at barn under 16 år må levere samtykkeskjema fra foreldre/foresatte)

7. Gravide i 2. og 3. trimester

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, men gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi bedre immunstimulering enn tidligere antatt. Så anbefalingen om ny oppfriskningsdose etter gjennomgått omikroninfeksjon, er 3 til 4 mnd. 

Alle beboere på Helsetunet samt sårbare personer som mottar hjemmesykepleie, har nå fått dose 4 (de som har ønsket)

Du kan lese mer om Folkehelseinstituttets kriterier her.

Følg link under for å lese om oppfriskningsdose til personer som tidligere har gjennomgått covid-19:

https://www.fhi.no/contentassets/6ee0073374d94a059d0bfcf1b0be9576/informasjonsbrev-nr-33-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf

Vil du bestille vaksine?

Hvis du ikke har fastlege i Grue, kan du ta kontakt med den legen du ønsker:

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

 • Dr. Lerner og Dr. Schjelderup-Høye: telefon 62944910
 • Dr. Christiansen: telefon 62942200
 • Dr. Samimi: telefon 62942212 

Vaksinering av barn under 18 år

(oppdatert 06.12.22)

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Følg link under for å lese om kriterier som legges til grunn for vaksine til denne gruppen og her ligger også informasjon om videre anbefalinger til ungdom 16-17 år og tilgjengelig oppfriskningsdose til barn i alderen 5-11 år. Har du spørsmål, ring vaksinekoordinator tlf.nr. 92 86 71 37.

Brevet er publisert på fhi

https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-om-koronavaksinasjon-av-barn-og-unge-under-18-ar/


Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke mindre enn 3 uker (minimumsintervall).

Følg link for øvrig informasjon om vaksinasjon barn/unge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema for barn og unge under 16 år (på flere språk) finnes her:

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Ta med signert samtykkeskjema til vaksinering.

For bestilling av time, ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, det gjelder både for vaksinering av barn 5-11 år og ungdom 12-15 år.

Du kan velge vaksinetype

God tilgang på ulike vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at du kan velge hvilken vaksinetype du ønsker. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Ekstra dose mRNA- vaksine til Janssen-vaksinerte:

Fullvaksinasjon med én dose covid-19 Janssen-vaksine ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som er vaksinert med to doser mRNA-vaksine. FHI anbefaler derfor at personer som er vaksinert med én dose covid-19 Janssen-vaksine tilbys én dose mRNA-vaksine.

Anbefalt intervall mellom covid-19 Janssen-vaksine og mRNA- vaksine er 8 – 12 uker.

Vaksinering av gravide

Gravid helsepersonell - oppfriskningsdose

( 1. desember) Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det foreligger derfor en anbefaling om at alle gravide bør være fullvaksinert med to doser koronavaksine. Helsepersonell som er gravide og som er fullvaksinerte er selv godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og indikasjon for oppfriskningsdose er i hovedsak for å beskytte pasienter mot smitte. Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med pasienter, vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Godt smittevern fortsatt viktig

Brosjyrer

Koronavaksine brosjyre illustrasjonBrosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om Moderna-vaksinen

Informasjonsark om Nuvaxovid-vaksinen

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon