De siste par årene har Grue kommune fått signaler på at vi har og har hatt brukere innen psykisk helse og rus som ikke er fornøyd med oppfølgingen de har fått.

Vi beklager at enkelte brukere av våre tjenester ikke føler seg ivaretatt. Når brukere ikke er fornøyd, er det vårt ansvar. Det må vi ta tak i, se nærmere på og lære av, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård.

Marianne Moland og Ole Frode MikkelsgårdVi vil yte tjenester som bidrar til mestring og utvikling for den enkelte, og vi beklager at enkelte brukere ikke har opplevd det slik. Vi har dedikerte ansatte og ledere som bistår brukerne i deres hverdag, både direkte og indirekte. Våre ansatte går på jobb hver eneste dag for å få dette til, sier enhetsleder for Tilrettelagte tjenester, Marianne Moland.

Ber om tilsyn fra fylkeslegen

Vi er kjent med at noen av våre brukere og ansatte har vært i kontakt med media for å formidle sine opplevelser. 

Det handler om innholdet i tjenesten, men også om mer organisatoriske forhold, som at ledelsen er for lite tilstede, sier Mikkelsgård.

Grue kommune har etter en samlet vurdering kontaktet fylkeslegen og bedt om at de vurderer tjenesten for å se på om det er noe som kan gjøres annerledes. 

Det er alltid rom for forbedringer, og vi ønsker å være i utvikling og gjøre endringer der det er nødvendig. Vi ønsker rett og slett å få andres syn på hvordan vi har håndtert disse sakene internt, sier Mikkelsgård.

Ny avdelingsleder fra 1. juli

Grue kommune gjennomførte en helhetlig omorganisering 1. oktober i fjor og opprettet avdelingslederstillinger i flere enheter. I enhet for tilrettelagte tjenester ble det opprettet tre nye avdelingslederstillinger. To av disse er ansatt internt, mens den siste stillingen har vært ledig fram til nå.

Vi har behov for å jobbe med noen kjente utfordringer og styrke samarbeidet internt. Som et resultat av dette har vi blant annet etablert en ny avdeling for psykisk helse og rus. Det har tatt tid å rekruttere, men nå kan vi endelig fortelle at Tove Aurland blir ny avdelingsleder fra 1. juli, forteller Moland. 

Når tilsynet er gjennomført, vil vi bruke tilsynet som grunnlag for videre forbedrings- og utviklingsarbeid i enheten.