Flere av kommunens brukere trenger støttekontakter som kan bidra til at de får en positiv og meningsfylt fritid.

Som støttekontakt hjelper du en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet kan hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettsarrangement, fremme fysisk aktivitet eller andre sosiale aktiviteter.

Vil du være støttekontakt?

Vi har flere unge voksne som trenger en støttekontakt. Opplæring og oppfølging vil bli gitt. Ta kontakt med Silje Lystgård på telefon 62 94 20 00 eller send en e-post til silje.lystgard@grue.kommune.no for mer informasjon.

Trenger du støttekontakt?

Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige behov. En støttekontakt vil bistå deg slik at du kan være mest mulig selvstendig. Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til de tider det er avtalt.

Dersom du ønsker en støttekontakt, kan du benytte skjemaet nedenfor.

Søke helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune (PDF, 219KB)