Det er Grue kommune, Grue demensforening og andre frivillige som tilbyr dette til personer med demens/hukommelsessvikt.