For informasjon om betaling for helse og omsorgtjenester, kontakt tildelingskontoret.

Telefon: 94 00 34 04

Telefontid mandag til fredag kl 10.00 - 14.00.

E-post:
tildelingskontoret@grue.kommune.no