Hva er en trygghetsalarm

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som, for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Alle som søker om trygghetsalarm, får det. Det kan være sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp, reell fare for fall eller problemer knyttet til utrygghet og engstelse, som gjør at noen ønsker en trygghetsalarm.

Trygghetsalarm-tjenesten omfatter:

  • Programmering, montering og oppkobling av trygghetsalarm med sensorer
  • Montering av nøkkelboks
  • Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarm og sensorer
  • Opplæring i bruk av alarmen
  • Etter utløst alarm vil hjemmetjenesten følge opp

Priser

Fra 2019 er prisen pr abonnent er kr 280,- pr. mnd for trygghetsalarm (digital) tilknyttet mobilt telefonnett (inkludert brannvarsler).

Digitale trygghetsalarmer blir levert av Telenor. Telenor benytter eget responssenter som helsefaglig mottak. Det vil være ansatte i Hjemmetjenesten som rykker ut når det er behov for bistand.

Søk om trygghetsalarm

Alle som søker om trygghetsalarm, får det. Du må benytte følgende skjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune (PDF, 219KB)