Tryggi er appen som varsler pårørende om at trygghetsalarmen er i bruk. Appen sjekker at utstyret til enhver tid er tilkoblet, og varsler om alarmen utløses. Tryggi bidrar til økt trygghet, mer frihet både for pårørende og brukere og til at det er trygt for eldre å bli boende lenger hjemme. Du kan bestille tjenesten fra Grue kommune.

Dersom pårørende bor langt unna, kan Tryggi gjerne være knyttet til en nabo eller en annen som brukeren kjenner godt.

Tryggi er knyttet opp mot trygghetsalarmen, med dette som formål:

  • Sjekke at trygghetsalarmen og eventuelle sensorer til enhver tid er tilkoblet
  • Varsle pårørende ved utløst alarm eller ved tilkoblingsfeil  

Tjenesten har vært under utprøving hos flere kommuner og har fått positiv mottakelse både hos tjenestemottakere og deres pårørende. I tillegg til å sjekke at utstyret fungerer, kommuniserer den også med Telenors responssenter som mottar alarmer. Dersom utstyret ikke ser ut til å være i orden eller hvis en alarm av mer alvorlig karakter utløses, vil pårørende varsles og få en kort statusoppdatering i appen.

Trygg i bruk

Tryggi-appen er et tilbud til pårørende når brukeren har Trygghetsalarm. Først må brukeren i tak i bruk Trygghetsalarm (søkes på skjema nederst på siden), deretter kan pårørende bestille Tryggi.

Det er helt trygt å bruke Tryggi – både for pårørende og for tjenestemottaker. Derfor må kommunen registrere informasjon om pårørende, etter at tjenestemottaker har gitt sitt samtykke til at appen kan tas i bruk. Pårørende logger inn i Tryggi via ID-porten, som er en sikker innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett.
Når dette er i orden, er veien kort til en tryggere hverdag. Appen lastes ned i App Store eller Google Play og er enkel i bruk.

Samtykkeerklæring til kommunale velferdsteknologiske tjenester (PDF, 197KB)

Priser

Det koster kr. 29,- å bruke Tryggi per måned. Ingen oppstartsavgift.

Søke helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune (PDF, 219KB)