I den forbindelse trenger vi frivillige til å bistå oss med gjennomføringen. Ikke alle kan gjennomføre undersøkelsen på egenhånd og vil trenge hjelp til å bruke en pc eller må få spørsmålene opplest. Dersom du kan hjelpe til vil det gi kommunen verdifull innsikt som vil brukes til å planlegge og yte gode tjenester for brukerne.

For å sikre at svarene er objektive må brukere bistås av personer som ikke jobber i den aktuelle tjenesten det er spørsmål om.

Vi kommer til å organisere hjelp til gjennomføring på tre måter:

  • Gjennomføre intervjuer hjemme hos brukere og legge svarene inn i et spørreskjema.
  • Gjennomføre intervjuer av brukere på avdelinger på Helsetunet og legge svarene inn i et spørreskjema.
  • Bistå med praktisk veiledning i hvordan logge seg inn og svare fra et pc-rom på Helsetunet.


Disse oppgavene trenger vi din hjelp til.

Undersøkelsene kommer til å bli gjennomført i uke 42, 47 og 48. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til frivillige som bistår. De som reiser hjem til brukere vil få kjøregodtgjørelse etter statens km. satser. Frivillige vil få attest på oppgavene de har gjort.

For å være frivillig kreves i denne sammenhengen at du snakker flytende norsk og kan enkel bruk av pc.

Om dette er aktuelt for deg, klipp ut tabellen under, lim den inn i en e-post og fyll ut med opplysninger: 

Skjema
Navn:Mail:
Har mulighet i uke 42 (16-22 okt)Dag (9.30 - 14.30)Kveld (15.30 - 18.30)
Har mulighet i uke 47 (20-26 Nov)Dag (9.30 - 14.30)Kveld (15.30 - 18.30)
Har mulighet i uke 48 (27nov - 3 des)Dag (9.30 - 14.30)Kveld (15.30 - 18.30)
Disponerer Bil:

Dagene vil bli delt opp i bolker så det er mulig å være med på halve dager.

Grue benytter undersøkelsen «Bedre kommune»: bedrekommune.no 

Om du har anledning til å bistå fyll inn opplysningene under og send til Grue kommune, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær eller post@grue.kommune.no.

Brev/mail merkes med «Sak 23/429 frivillig til brukerundersøkelse»

Frist for innsending: 18. september 2023.