Søknadsskjema

Søknadsskjema levers in elektronisk via Altinn (klikk for lenke)

Søknadsfrister:

  • Erstatning etter avlingssvikt i plante- og honningproduksjon: 31. oktober 
  • Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner, herunder radioaktivitet: 6 måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.

Dokumentasjon til søknaden

Dokumentasjon kan legges ved elektronisk eller sendes til kommunen på papir. Krav til dokumentasjon framgår av forskriften (se vedlagte lenke).

Ved elektronisk utfylling vil du få nærmere informasjon om vedlegg og dokumentasjon som forventes for den enkelte søknadstype.

Hvorfor skal skjemaet brukes? 

Opplysningene blir brukt til å betale ut erstatning etter klimabetinget avlingssvikt i plante- og husdyrproduksjon, erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner