Hva er konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv.

Fast eiendom er for eksempel bolighus, landbrukseiendom eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Søknadsskjemaer

Søknad om konsesjon må sendes inn på skjema om konsesjon som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet.

Skjema for søknad om konsesjon finner du her

Dersom ervervet er konsesjonsfritt må det sendes inn egenerklæring om konsesjon.

Skjema for erverv ved konsesjonsfrihet finner du her