Grue kommune startet opp med et forprosjekt på potet i oktober 2020. Nå er vi i samtaler med flere kommuner i Glåmdalsregionen om videre samarbeid om hovedprosjektet som heter «Økt verdiskapning potet».

Bakgrunn for prosjektet

Det er Marianne Tveter som er initiativtager til prosjektet. Tveter står bak bloggen heimkunnskap.no hvor hun følger bønder med ulike produksjoner og formidler historier fra hverdagen. I sommer har hun et prosjekt hvor hun følger tolv potetprodusenter i Sør-Hedmark, seks av disse potetprodusentene hører hjemme i landets største potetkommune, Grue kommune. 

Marianne Tveter er en influencer som har mange følgere på nettet. Hun tar opp etbønder meget viktig tema, mener avdelingsleder samfunn, Siv B. Thorshaug. 
Hun syntes det er spesielt hyggelig at influenceren har valgt å følge seks potetprodusenter fra Grue, og oppfordrer alle til å følge de lokale gårdbrukerne på heimkunnskap.no gjennom sommeren.

Etterspørsel etter norske varer

I Norge kasseres det enorme mengder med fullt spiselig mat kun fordi varene ikke er innenfor normen som er satt for produkter som skal selges til forbrukere. Når Norge stengte ned i mars grunnet covid-19, så vi hvor sårbare vi var, sier Thorshaug. 

Covid-19 satte norsk selvforsyning av mat i fokus. Antibiotikaresistens, ren mat og nok mat blir aktuelt når krisen inntreffer og grenser stenges.

Butikkene gikk tomme for enkelte varer og etterspørselen etter norske produkter steg. Fotograf Nina Noreen

Thorhaug mener derfor at Marianne Tveter setter søkelyset på et viktig tema. 

Vil nå yngre målgrupper

Det at en influencer har dette som tema er meget viktg! De norske potetprodusentene når gjennom dette prosjektet ut til forbrukere og aldersgrupper de ikke ville ha nådd ut til på samme måte gjennom tradisjonell informasjon.

Tveter har plukket ut en fin blanding av gårdsbrukere som driver med tradisjonell drift og gårdbrukere som driver både med tradisjonell gårdsdrift og tilleggsnæring. Blant dem er potetprodusent Tom Brauter i Grue.

Vi vet at Tom er en person som er populær og appellerer spesielt til en yngre målgruppe. Det blir spennende å se om disse vil følge med og dele denne informasjonen på nettet. Hvis de gjør det vil dette prosjektet kunne nå ut også til store deler av de yngre forbrukeren, mener Thorshaug. 

Det er viktig for norsk landbruk å nå dem som vil være morgensdagens forbrukere.

Fine vekstforhold i Grue

Selv om vi har mulighet til å være 100 prosent selvforsynt med potet ser vi at importen øker. Grue kommune er Norges største potetkommune og vi har mye fin jord her i kommunen hvor det også kunne blit dyrket både grønnsaker og bær, sier Thorshaug.

PotetplanterI vinter opplevde potetdyrkere redusert etterspørsel, men da Covid-19 stengte ned hele Norge i mars, økte denne etterspørselen, forteller hun.

Det er en trend at stadig flere norske forbrukere også er opptatt av å kunne få tilgang på norske produkter hele året. Det er meget hyggelig og en ønsket utvikling for norsk landbruk, sier Siv B. Thorshaug.

Prosjektgruppe

Potetprosjektet styres av en prosjektgruppe med følgende medlemmer:

  • Leder av styringsgruppen: Siv B. Thorshaug, kommunal administrativ representant
  • Medlem: Tom Brauter, potetprodusent 
  • Medlem: Einar Borg, potetprodusent 
  • Medlem: Camilla Bye, potetrådgiver NLR Øst
  • Prosjektleder: Mariann Tveter, heimkunnskap.no

Styringsgruppen har jobbet med å forankre prosjektet politisk i Grue kommune gjennom vinteren og våren 2020/2021. 

Nyhetsbrev

Prosjektet sender nyhetsbrev til alle potetprodusentene i Grue og informerer om potetprosjektet (se venstremenyen)

Bilde av Siv B. Thorshaug: Nina Noreen