Hvem kan søke 

Lag, foreninger og foretak kan levere søknad dersom de fyller vilkårene i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.
For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206

Krav til vedlegg 

Ved faste installasjoner og vegetasjonsrydding skal tiltaket være tegnet inn på kart som følger søknaden. Opplysninger om berørte beitedyr, tiltaksbeskrivelse, kopi av avtaler/tillatelser og planer som gjelder for beitebruken i området (tiltaksplan, områdeplan, beitebruksplan mv.) er relevante vedlegg for enkelte tiltak.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes her:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. juni 2024

Mer informasjon

For mer informasjon, les Lokale retningslinjer for tilskudd for tiltak i beiteområder for Grue kommune 2024 (PDF, 136KB)