Økt skogbrannfare kan skyldes flere faktorer, og det er viktig å forstå dem for å håndtere situasjonen effektivt. Hovedårsakene til økt skogbrannfare er tørke og mangel på nedbør. 

Menneskelig aktivitet er en annen faktor som bidrar til skogbrannfare. Uaktsomhet, som brenning av avfall eller bruk av åpen ild uten kontroll, kan raskt forårsake branner i skogområder. Feil bruk av griller, sigaretter og elektrisk utstyr kan også utilsiktet føre til brannspredning. 

Vi oppfordrer alle innbyggere til å være ekstra varsomme og oppmerksomme på brannfarer og mulige branntilløp. Husk alltid å varsle nødetatene ved observasjon av branntilløp og før du prøver å slukke brannen