rådyr spiserVinteren kan være en vanskelig tid for rådyra, og mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader. 

Søk om tillatelse til foring

For å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fore hjortevilt i hele landet. Dispensasjon kan gis hvis du søker om tillatelse til nødforing. Rådyret er vårt minste hjortevilt.

Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødforing i områder der det ikke er påvist smitte av CWD (skrantesjuke). I vårt område er det ikke påvist noen tilfeller. 

Søknadsskjema

For å få tillatelse til kortvarig nødforing må du søke Mattilsynet via landbrukskontoret i kommunen.

Bruk vedlagte skjema for å søke. Skjemaet kan også hentes i servicekontoret i Grue rådhus. 

Alle punkter i skjemaet må være utfylt! Husk kart. Søknadsskjema med kart som viser ønskede foringsplasser sendes til:

Grue kommune v/viltforvaltningen 
Postboks 94 
2261 Kirkenær
eller på e-post til Kristen A. Madshus

Godkjente foringsplasser skal ha tilsyn og overvåkes daglig. Oppdages skadde eller syke dyr skal fallviltgruppa kontaktes umiddelbart.

Noen råd

  • Ikke legg foringsplassen slik at dyra må krysse trafikkerte veier.
  • Rotfrukter som potet og gulrot er å foretrekke.
  • Kornavrens, havre og høy er mat rådyr setter pris på, men det kan være kraftig kost for rådyrene. Vær derfor forsiktige når dere benytter dette. Kun norskprodusert høy er tillatt.
  • Det er viktig at alt av frukt og grønnsaker som legges ut serveres i små biter.  
  • Pass på at muggent brød ikke legges ut.  
  • Det kan også felles trær av osp, selje eller rogn.
  • Et fint tiltak er å kjøre løyper eller tråkke spor slik at dyrene kan gå til og fra foringsplassen uten å bruke så mye energi.  

Foring av rådyr som det ikke er søkt om, eller har fått tillatelse fra Mattilsynet, er fortsatt forbudt!