Mot KirkenærGrue kommune fikk tildelt midler som skulle sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Søknadsfristen var 18. april og vedtaket ble gjort i Utvalg for samfunn og næring 10. mai.

Vedtaksbrev og utbetalinger ble sendt før sommeren

Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Disse vedtakene ble sendt ut til bedriftene før sommerferien:

Søker År Tilskudd
Finnskogen Kro og Motell og Eiendom AS 2021 72 506
Ny Vekst og Kompetanse AS 2021 53 683
Finnskogen Helsesenter As 2021 182 433
Skaslien Gjestgiver AS 2021 122 919
Evensens bakeri & conditori As 2021 56 645
Solør Turbuss As 2021 56 231
Gruetorget Kafé og Catering AS 2021 64 144
Scenemontage AS 2021 95 606

Ny søknadsfrist 10. september

Neste søknadsfrist til næringsfondet er 10. september 2021. Grue kommune har blitt tildelt kr. 287 000 til ny kommunal kompensasjonsordning (runde 3) til lokale virksomheter som er rammet av koronatiltak. 

Søk via søkeportalen www.regionalforvaltning.no (søk etter Grue i søkefeltet).

Mer informasjon