Mot KirkenærMidlene skal sette bedriftene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Nesten 30 søknader

Det kom inn nesten 30 søknader for over 5 millioner kroner. Grue kommune har fått en ramme på kroner 1.279.895 til fordeling. Dette er såkalt Covid-19 næringsmidler fra staten. I tillegg har Grue kommune delt ut nesten 300.000 fra eget næringsfond.

Tildelinger

Vedlagt er liste over bedrifter som fikk tilskudd fra næringsfondet i Grue:

Nr. Tittel på prosjekt Søker Tilskudd
1 Møtepunkt for lokale bønder i prosjekt: Potetkafeen Ny Vekst og Kompetanse AS avd. Grue 143.000
2 Næringslivsmagasin for Kongsvingerregionen Salgsfabrikken 120.000
3 Digital markedsføring, digitale løsninger, synlig reislivsdestinasjon Skaslien Gjestgiveri AS 211.000
4 Søknad om støtte Entrack Utleie AS Entrack Utleie AS 225.000
5 Vekst 2021 via kompetanseutvikling Guru Utvikling AS 90.000
6 Markedsføring Ting og Tang, nettbutikk Gule AS 50.000
7 Søknad om å sette i stand røykstue til kurs og overnatting, etablerertilskudd Finnskogen Retreat 50.000
8 Ombygging av industrihall Sandermoen AS 100.000
9 Gårdsbutikk med opplevelser Kirkenær gartneri og hagesenter 62.000
10 Nytt Tilhenger Senter i Grue Viktrail AS 36.000
11 Oppgraderring og utsmykning av Kirkenær sentrum Grue handel- og næringsforum 158.000
12 Beck Facility Service Beck Industri Service 34.895
13 Støtte til videreutvikling av Beta versjon programvare Semje Software AS 125.000
14 Søknad om midler til Grensen Experience Topp helse Cia Nicolinn Dixon 37.000
15 Støtte til fiber for bedrifter TR Services Thomas Rismoen 100.000
    TOTALT 1.541.895

Ny søknadsfrist

Neste søknadsfrist til næringsfondet er 15. april. Søk via søkeportalen www.regionalforvaltning.no (søk etter Grue i søkefeltet).

Mer informasjon

Kommunalt næringsfond i Grue